У ЧОМУ ОСНОВНА ПЕРЕВАГА ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ГЕПАРИНІВ У ПРОФІЛАКТИЦІ І ЛІКУВАННІ ВТЕ ПОРІВНЯНО З НЕФРАКЦІОНОВАНИМ ГЕПАРИНОМ?

Яка відповідь є правильною?

  • Вони не потребують частого лабораторного моніторингу зсідальної системи крові
  • Вони дешевші
  • Вони сприяють швидкому відновленню моторики кишки
  • Вони не впливають на шлункову секрецію

Переваги застосування низькомолекулярних гепаринів у профілактиці та лікуванні ВТЕ порівняно з нефракціонованим гепарином

Низькомолекулярні гепарини (НМГ) – це сучасні антикоагулянти, що широко застосовуються у профілактиці та лікуванні венозної тромбоемболії (ВТЕ), зокрема тромбозу глибоких вен (ТГВ) та легеневої емболії (ЛЕ). Порівняно з нефракціонованим гепарином (НФГ), НМГ мають низку суттєвих переваг, які визначають їх пріоритетне призначення.

Переваги НМГ порівняно з НФГ:

1. Біодоступність: НМГ мають високу біодоступність при підшкірному введенні, що дозволяє їх використовувати в амбулаторних умовах без необхідності внутрішньовенних інфузій.

2. Стабільність дії: НМГ мають триваліший період напіврозпаду, що забезпечує стабільну антикоагулянтну дію протягом доби. Це усуває необхідність в частому лабораторному моніторингу показників зсідальної системи крові.

3. Специфічність дії: НМГ переважно інгібують фактор Ха згортання крові, що робить їх більш специфічними та безпечними порівняно з НФГ, який впливає на широкий спектр факторів зсідання.

4. Мінімальний вплив на функцію тромбоцитів: НМГ не впливають на функцію тромбоцитів, внаслідок чого ризик геморагічних ускладнень при їх застосуванні значно нижчий.

5. Зручність дозування: НМГ зазвичай призначаються фіксованими дозами без необхідності підбору індивідуального дозування, що спрощує їх призначення та використання.

6. Безпека та ефективність у пацієнтів з порушенням функції нирок: НМГ не потребують корекції дози у пацієнтів з порушенням функції нирок, що є важливим для цієї категорії хворих.

Вибір найбільш правильного варіанту відповіді:

Найбільш правильним варіантом відповіді є:

“Вони не потребують частого лабораторного моніторингу зсідальної системи крові”

Ця перевага є одним з основних факторів, що визначає перевагу НМГ над НФГ в амбулаторній практиці. Стабільна дія НМГ дозволяє уникати необхідності щоденного контролю показників зсідальної системи крові, такого як активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), що значно підвищує зручність та безпеку лікування.

Інші переваги також мають важливе значення, але перевага у відсутності необхідності частого лабораторного моніторингу є найбільш вагомою та вирішальною.

Висновки

Низькомолекулярні гепарини мають значні переваги порівняно з нефракціонованим гепарином у профілактиці та лікуванні ВТЕ. Їхня висока біодоступність, стабільність дії, специфічність, мінімальний вплив на функцію тромбоцитів, зручність дозування та безпека у пацієнтів з порушенням функції нирок роблять НМГ препаратами вибору для амбулаторного та стаціонарного лікування тромбоемболічних захворювань. Найбільш суттєвою перевагою НМГ є відсутність необхідності частого лабораторного моніторингу зсідальної системи крові, що значно підвищує зручність та безпеку лікування.

Тоже интересно