ЩО ОЗНАЧАЄ РЕКОМЕНДАЦІЯ РОЗПОЧИНАТИ ФАРМАКОПРОФІЛАКТИКУ ВТЕ ЗА 2-12 ГОДИН ПЕРЕД ОПЕРАЦІЄЮ?

Яка відповідь є правильною?

  • Половину дози препарату ввести за 12 годин, другу – за 2 години перед операцією
  • Максимальну профілактичну дозу препарату вводимо за 12 годин (наприклад 40 мг еноксапарину), мінімальну доцільну (наприклад 20 мг еноксапарину) за 2 години перед операцією з метою попередження геморагічних ускладнень
  • Час введення препарату можна вибирати довільно у межах 2-12 годин перед операцією.
  • Пацієнт має право вибору введення препарату у межах 2-12 годин перед операцією з особистих міркувань

Фармакопрофілактика ВТЕ: рекомендовані терміни початку

Венна тромбоемболія (ВТЕ), що включає тромбоз глибоких вен (ТГВ) і легеневу емболію (ЛЕ), є серйозним ускладненням після хірургічних втручань. Для зниження ризику ВТЕ рекомендовано застосовувати фармакопрофілактику, яка полягає у введенні антикоагулянтів.

Ретельний підхід до фармакопрофілактики ВТЕ вимагає визначення оптимальних термінів початку адміністрування антикоагулянтів. Настанови з профілактики ВТЕ рекомендують розпочинати фармакопрофілактику за 2-12 годин до операції. Це сприяє:

* Зменшенню ризику ВТЕ: Введення антикоагулянтів до операції дозволяє досягти адекватних концентрацій в крові, що забезпечує антитромботичний ефект ще до початку хірургічних маніпуляцій. Завдяки цьому знижується ризик утворення тромбів під час і після операції.
* Зниженню ризику кровотечі: Розпочинаючи фармакопрофілактику за певний час до операції, можна уникнути високих концентрацій антикоагулянта в момент хірургічного втручання, коли ризик кровотечі є найбільшим. Таким чином, знижується ймовірність виникнення геморагічних ускладнень.

Серед наведених варіантів найбільш правильним є:

2) Максимальну профілактичну дозу препарату вводимо за 12 годин (наприклад 40 мг еноксапарину), мінімальну доцільну (наприклад 20 мг еноксапарину) за 2 години перед операцією з метою попередження геморагічних ускладнень.

Цей варіант відповідає сучасним рекомендаціям з профілактики ВТЕ, які передбачають:

* Введення максимальної профілактичної дози низькомолекулярного гепарину (НМГ) за 12 годин до операції забезпечує адекватну антитромботичну дію.
* Введення мінімальної ефективної дози НМГ за 2 години до операції зменшує ризик кровотечі під час і після хірургічних маніпуляцій.

Інші варіанти відповідей є невірними або не враховують усіх факторів, що впливають на вибір термінів початку фармакопрофілактики ВТЕ:

* Варіант 1 не враховує ризик кровотечі.
* Варіант 3 занадто розширює часовий проміжок, протягом якого можна розпочинати фармакопрофілактику, що може призвести до недостатнього антитромботичного ефекту.
* Варіант 4 не відповідає клінічній практиці і суперечить рекомендаціям щодо профілактики ВТЕ.

Таким чином, рекомендований часовий проміжок для початку фармакопрофілактики ВТЕ за 2-12 годин до операції дозволяє збалансувати ризики тромбоемболічних та кровотечі ускладнень, забезпечуючи оптимальний захист пацієнтів від ВТЕ.

Тоже интересно