Постфордизм

Постфордизм: Нова Ера Економічного Виробництва та Споживання

Що таке Постфордизм?

Постфордизм – це сучасна система економічного виробництва, споживання та супутніх соціально-економічних феноменів, яка стала домінуючою в найбільш економічно розвинених країнах з кінця XX століття. Назва підкреслює новий етап по відношенню до фордизму — системи, сформованої в масовому конвеєрному виробництві Генрі Форда. Постфордизм нерозривно пов'язаний з процесами глобалізації та становлення постіндустріального суспільства.

Чим Постфордизм відрізняється від Фордизму?

Постфордизм відрізняється від фордизму в ряді аспектів:

 • Глобалізація: Постфордизм характеризується високим рівнем глобалізації виробництва та торгівлі, що дозволяє знижувати витрати та підвищувати ефективність виробництва.
 • Гнучкість виробництва: Постфордистські компанії переходять від масового виробництва стандартної продукції до виробництва гнучких, спеціалізованих товарів, які можуть швидко адаптуватися до змін попиту.
 • Автоматизація: Постфордизм супроводжується високим рівнем автоматизації виробництва, що дозволяє знижувати витрати на робочу силу та підвищувати якість продукції.
 • Інформаційні технології: Постфордизм базується на широкому застосуванні інформаційних технологій, які використовуються для автоматизації процесів виробництва, управління та маркетингу.
 • Зміна ролі робочої сили: У постфордистській економіці відбувається зміна ролі робочої сили, яка переходить від ручної праці до інтелектуальної та творчої діяльності.

Переваги та Недоліки Постфордизму

Постфордизм має як свої переваги, так і недоліки:

Переваги:

 • Підвищення ефективності виробництва: Глобалізація, гнучкість виробництва та автоматизація дозволяють знижувати витрати та підвищувати ефективність виробництва.
 • Широкий вибір продукції: Перехід до гнучкого виробництва дозволяє компаніям пропонувати широкий вибір продукції, що задовольняє різні потреби споживачів.
 • Висока якість продукції: Автоматизація виробництва та використання інформаційних технологій дозволяють підвищувати якість продукції.
 • Нові можливості для бізнесу: Постфордизм створює нові можливості для бізнесу, пов’язані з автоматизацією, інформаційними технологіями та гнучким виробництвом.

Недоліки:

 • Поляризація доходів: Постфордизм призводить до збільшення поляризації доходів, оскільки автоматизація та інформаційні технології витісняють низькокваліфіковану робочу силу з ринку праці.
 • Безробіття: Автоматизація виробництва та перехід до гнучкого виробництва призводять до скорочення робочих місць, особливо в традиційних галузях промисловості.
 • Культурні зрушення: Постфордизм супроводжується культурними зрушеннями, пов’язаними із зміною ролі робочої сили та поширенням інформаційних технологій.

Вплив Постфордизму на Суспільство

Постфордизм має значний вплив на суспільство:

 • Зміна структури робочої сили: Постфордизм призводить до зміни структури робочої сили, збільшуючи попит на висококваліфіковані кадри в сфері інформаційних технологій, автоматизації та гнучкого виробництва.
 • Зміна культурних цінностей: Постфордизм супроводжується зміною культурних цінностей, пов’язаних із ставленням до роботи, сім’ї та дозвілля.
 • Зміна соціальної структури: Постфордизм призводить до зміни соціальної структури, збільшуючи частку середнього класу та зменшуючи частку робітників.

Постфордизм і майбутнє

Постфордизм є динамічною системою, яка постійно змінюється і розвивається. Основними тенденціями розвитку постфордизму є:

 • Подальша глобалізація: Постфордизм все більше глобалізується, що призводить до посилення конкуренції та необхідності підвищувати ефективність виробництва.
 • Автоматизація та роботизація: Автоматизація та роботизація виробництва стають все більш поширеними, що призводить до скорочення робочих місць і необхідності перепідготовки робочої сили.
 • Зміна ролі робочої сили: Роль робочої сили в постфордизмі змінюється, оскільки акцент зміщується з ручної праці на інтелектуальну та творчу діяльність.

Висновок

Постфордизм є сучасною системою економічного виробництва, споживання та супутніх соціально-економічних феноменів, яка стала домінуючою в найбільш економічно розвинених країнах з кінця XX століття. Постфордизм відрізняється від фордизму рядом аспектів, включаючи глобалізацію, гнучкість виробництва, автоматизацію та інформаційні технології. Постфордизм має як свої переваги, так і недоліки, але він має значний вплив на суспільство і економіку.

Часто Задаються Питання

 1. Що таке постфордизм?
 2. Чим постфордизм відрізняється від фордизму?
 3. Які переваги постфордизму?
 4. Які недоліки постфордизму?
 5. Який вплив постфордизму на суспільство?

Тоже интересно