ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ПОПУЛЯЦІЯ ВІД ВИДУ

У світі біології терміни «популяція» та «вид» тісно пов'язані один з одним, але вони представляють різні рівні організації живої природи. Розуміння відмінностей між популяцією та видом має важливе значення для вивчення екології, генетики та біорізноманіття.

Популяція

Популяція — це група особин одного виду, які проживають в певній місцевості і взаємодіють один з одним. Особини в популяції мають генетичну схожість, оскільки вони можуть схрещуватися один з одним і давати потомство. Популяція може бути невеликою, що складається з кількох особин, або великою, що налічує мільйони особин. Популяції можуть бути поділені на менші групи, такі як субпопуляції, які можуть бути генетично відмінними один від одного.

Вид

Вид — це група організмів, які мають такі характеристики:

 • Вони схожі за будовою і формою.
 • Вони можуть схрещуватися один з одним і давати потомство.
 • Їх потомство фертильне (здатне до розмноження).
 • Вони живуть в одній місцевості, де вони можуть зустрітися і схрещуватися один з одним.

Вид є основною одиницею біологічної класифікації, і всі живі організми на Землі відносяться до певного виду. Види можуть бути дуже різноманітними і охоплювати широкий спектр організмів, від бактерій до тварин і рослин.

Основні відмінності між популяцією та видом

 • Популяція — це група особин одного виду, які живуть в певній місцевості, а вид — це група організмів, які мають такі характеристики: схожі за будовою і формою, можуть схрещуватися один з одним і давати потомство, їх потомство фертильне і вони живуть в одній місцевості, де вони можуть зустрітися і схрещуватися один з одним.
 • Популяція може змінюватися з часом, оскільки особини можуть мігрувати, розмножуватися або помирати, а вид залишається відносно стабільним протягом тривалого часу.
 • Популяції є динамічними і можуть знаходитися в різних станах, таких як рівновага, зростання або спад, а види є більш стабільними і менш схильні до змін.

Висновок

Популяція та вид є важливими поняттями в біології, і розуміння їх відмінностей має важливе значення для вивчення екології, генетики та біорізноманіття. Популяції є динамічними, можуть змінюватися з часом і перебувати в різних станах, а види є більш стабільними і менш схильні до змін.

5 запитань, що часто задаються про популяцію та вид

 1. Що таке популяція?
 2. Що таке вид?
 3. Які основні відмінності між популяцією та видом?
 4. Як популяції змінюються з часом?
 5. Як види еволюціонують з часом?

Тоже интересно