ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ФОРМА ЗСУ ВІД РОСІЙСЬКОЇ

У формі зсу української мови є низка відмінностей від російської. Ці відмінності включають:

 • Заперечна частка "не"

В українській мові заперечна частка "не" пишеться окремо від слова, яке вона заперечує, у російській же мові вона пишеться разом. Наприклад:

 • Українською: "Я не бачив цього фільму".

 • Російською: "Я не видел этого фильма".

 • Використання прийменників "в" та "на"

В українській мові прийменник "в" використовується перед словами, що позначають закритий простір, а прийменник "на" — перед словами, що позначають відкритий простір. У російській мові ці прийменники не мають такого чіткого розмежування. Наприклад:

 • Українською: "Я був у кімнаті".

 • Російською: "Я был в комнате".

 • Українською: "Я сидів на лавці".

 • Російською: "Я сидел на скамейке".

 • Використання дієприслівників

В українській мові дієприслівники утворюються від дієслів за допомогою суфіксів "-чи", "-вши" та "-ши". У російській мові дієприслівники утворюються за допомогою суфіксів "-в", "-вши" та "-шись". Наприклад:

 • Українською: "читаючи", "пишучи", "кажучи".

 • Російською: "читая", "писав", ""говоря".

 • Використання прикметників

В українській мові прикметники змінюються за родами, числами та відмінками. У російській мові прикметники не змінюються за родами, але змінюються за числами та відмінками. Наприклад:

 • Українською: "гарний хлопець", "гарна дівчина", "гарні діти".

 • Російською: "красивый мальчик", "красивая девушка", "красивые дети".

 • Використання неозначеної форми дієслів

В українській мові неозначена форма дієслів закінчується на "-ти" або "-ся". У російській неозначена форма дієслів закінчується на "-ть" або "-ся". Наприклад:

 • Українською: "читати", "писати", "говорити".
 • Російською: "читать", "писать", "говорить".

Це лише деякі з відмінностей між формою зсу української та російської мов.

Тоже интересно