ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК ВІД ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

Чим відрізняється біосферний заповідник від природного заповідника?

У світі є величезна різноманітність екосистем, багато з яких знаходяться під загрозою знищення. Для їх захисту та збереження існують різні природоохоронні території, серед яких біосферні та природні заповідники.

Обидві ці категорії мають подібні цілі: збереження біорізноманіття, охорону цінних природних територій та підтримку екологічної рівноваги.

Проте між ними існують певні відмінності:

 1. Площа та зональність:
 • Біосферні заповідники мають значно більшу площу, ніж природні заповідники. Вони охоплюють не лише природні екосистеми, а й прилеглі території, які мають важливе значення для збереження біорізноманіття.
 • У біосферних заповідниках виділяють три зони: центральна (заповідне ядро), буферна та перехідна. Кожна зона має свій режим охорони та використання.

2. Функції:

 • Основна функція природних заповідників – охорона природних комплексів, збереження біорізноманіття та генофонду рослинного і тваринного світу.
 • У біосферних заповідниках, крім збереження, проводять дослідження природних екосистем, розробляють та тестують методи управління ними. А ще, ці території також використовуються для освіти та екологічного туризму.

3. Рівень природоохоронної значущості:

 • Природні заповідники мають вищий рівень природоохоронної значущості, оскільки вони охороняють найбільш унікальні та цінні природні комплекси.
 • Біосферні заповідники мають нижчий рівень природоохоронної значущості, оскільки вони охороняють менш унікальні, але все ще важливі природні комплекси.

4. Міжнародне визнання:

 • Біосферні заповідники мають міжнародне визнання та охороняються ЮНЕСКО.
 • Природні заповідники мають національне визнання та охороняються державою, яка знаходиться на їхній території.

5. Управління:

 • Біосферними заповідниками керує Міністерство екології та природних ресурсів України.
 • Природними заповідниками керує Міністерство екології та природних ресурсів України та місцеві органи виконавчої влади.

Таким чином, біосферні та природні заповідники відрізняються за площею, зональністю, функціями, рівнем природоохоронної значущості, міжнародним визнанням та управлінням.

Запитання, що часто задаються:

 1. Які основні завдання біосферних заповідників?
 2. Чому природні заповідники мають вищий рівень природоохоронної значущості?
 3. Як відбувається управління біосферними та природними заповідниками?
 4. Чи можна відвідувати біосферні та природні заповідники?
 5. Яке значення мають біосферні та природні заповідники для збереження біорізноманіття?

Тоже интересно