ЯКИЙ МЕТОД ОБСТЕЖЕННЯ ПОТРІБНО ВИКОНАТИ У МЕЖАХ ВТОРИННОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ, ЯКЩО ПОКАЗНИК ШКАЛИ FIB-4 ≥1,3?

Яка відповідь є правильною?

  • Біопсію печінки
  • МРТ печінки
  • Транзієнтну еластографію
  • NALFD Fibrosis Score (NFS)

Метод обстеження для вторинного оцінювання ризику фіброзу печінки з показником FIB-4 ≥1,3

У сучасній медицині існує кілька методів діагностики фіброзу печінки, які можуть бути використані у випадку виявлення показника FIB-4 ≥1,3. Один з таких методів — транзієнтна еластографія. Цей метод є неінвазивним і дозволяє отримати об’єктивну інформацію про ступінь фіброзу печінки. Зазвичай результати транзієнтної еластографії можуть бути отримані в той же день, тому цей метод є швидким і зручним для пацієнтів.

МРТ печінки є іншим методом обстеження, який може бути використаний для оцінки фіброзу печінки. Цей метод надає детальнішу інформацію про структуру печінки, а також може виявити інші патології, які супроводжують фіброз печінки. Однак, в порівнянні з транзієною еластографією, МРТ може бути більш дорогим і складним в проведенні.

Біопсія печінки також є одним з методів, що може використовуватися для оцінки фіброзу печінки. Вона дає можливість отримати точну інформацію про ступінь ушкодження печінки. Проте біопсія є інвазивною процедурою і пов’язана з ризиком ускладнень.

NALFD Fibrosis Score (NFS) є альтернативним методом оцінки фіброзу печінки, який використовує клінічні та біохімічні параметри для прогнозування ступеня фіброзу. Цей метод може бути використаний у випадках, коли інші методи недоступні або не рекомендовані.

З урахуванням всіх переваг і недоліків різних методів діагностики фіброзу печінки у пацієнтів з показником FIB-4 ≥1,3, найбільш оптимальним варіантом є транзієнтна еластографія. Цей метод є швидким, неінвазивним і забезпечує достатньо точну оцінку ступеня фіброзу печінки, дозволяючи ефективно контролювати хід лікування та призначити дальші тактики управління хворобою.

Тоже интересно