ЯКИЙ ПОКАЗНИК ШКАЛИ FIB-4 Є ПОКАЗАННЯМ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ?

Яка відповідь є правильною?

  • ≥ 0,7
  • ≥ 0,8
  • ≥ 1,0
  • ≥ 1,3

Показник шкали FIB-4 як показник для виявлення фіброзу печінки

Фіброз печінки є серйозним захворюванням, яке може прогресувати до цирозу, який є найпоширенішою причиною печінкової недостатності та печінкового раку. Тому вчасна діагностика фіброзу в печінці має критичне значення для подальшого лікування та попередження ускладнень.

Шкала FIB-4 є простим та зручним інструментом для неінвазивної оцінки фіброзу печінки. Вона базується на вікові показники та результати стандартних кровних тестів, таких як аспартатамінотрансфераза (AST), аланінамінотрансфераза (ALT), тромбоцити та альбумін.

Ключовим показником на шкалі FIB-4 є співвідношення AST та ALT до кількості тромбоцитів та віку пацієнта. Цей показник дозволяє оцінити ступінь фіброзу печінки та визначити потребу в додатковому обстеженні.

Оптимальним показником на шкалі FIB-4 для продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки є значення ≥ 1,3. Таке значення вказує на високий ризик наявності фіброзу та може вказувати на необхідність проведення більш детальних досліджень, таких як печінкова біопсія або еластографія.

Отже, правильний вибором з варіантів відповідей є ≥ 1,3, оскільки це значення є критичним у виявленні фіброзу печінки та визначенні подальших терапевтичних заходів.

Тоже интересно