Спеціалізована іпотечна установа

Спеціалізована іпотечна установа: що це і як вона працює?

Що таке спеціалізована іпотечна установа (СІУ)?

Спеціалізована іпотечна установа (СІУ) — це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є придбання іпотечних активів (їх продаж у випадках, передбачених законом і проспектом емісії) та випуск структурованих іпотечних облігацій.

Які функції виконує СІУ?

СІУ виконує такі функції:

 • придбання іпотечних активів у банків та інших фінансових установ;
 • випуск структурованих іпотечних облігацій;
 • управління іпотечними активами;
 • погашення іпотечних облігацій.

Які переваги створення СІУ?

Створення СІУ має такі переваги:

 • розвиток іпотечного ринку;
 • збільшення доступності іпотечних кредитів для населення;
 • залучення інвестицій в іпотечний ринок;
 • зниження ризиків для банків та інших фінансових установ, що надають іпотечні кредити.

Які ризики пов’язані з діяльністю СІУ?

З діяльністю СІУ пов’язані такі ризики:

 • ризик непогашення іпотечних кредитів;
 • ризик зміни процентних ставок;
 • ризик зміни вартості нерухомості;
 • ризик неплатоспроможності СІУ.

Як регулюється діяльність СІУ?

Діяльність СІУ регулюється законами України “Про іпотеку”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку” та іншими нормативно-правовими актами.

Висновок

Спеціалізована іпотечна установа є важливим елементом іпотечного ринку. СІУ виконують функції придбання іпотечних активів, випуску структурованих іпотечних облігацій, управління іпотечними активами та погашення іпотечних облігацій. Створення СІУ має такі переваги, як розвиток іпотечного ринку, збільшення доступності іпотечних кредитів для населення, залучення інвестицій в іпотечний ринок та зниження ризиків для банків та інших фінансових установ, що надають іпотечні кредити. З діяльністю СІУ пов’язані такі ризики, як ризик непогашення іпотечних кредитів, ризик зміни процентних ставок, ризик зміни вартості нерухомості та ризик неплатоспроможності СІУ. Діяльність СІУ регулюється законами України “Про іпотеку”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку” та іншими нормативно-правовими актами.

Часті запитання

 1. Що таке спеціалізована іпотечна установа (СІУ)?
 2. Які функції виконує СІУ?
 3. Які переваги створення СІУ?
 4. Які ризики пов’язані з діяльністю СІУ?
 5. Як регулюється діяльність СІУ?

Тоже интересно