ЩО ТАКЕ ЩО ТАКЕ СИНОНІМИ

Синоніми

Синоніми — це слова, що мають однакове або дуже близьке значення, але різняться формою. Вони відіграють важливу роль у мовленні, оскільки дозволяють уникнути повторень та зробити текст більш різноманітним.

Функції синонімів

* Уточнення думок. Синоніми допомагають уточнити та розширити значення слів, надаючи додаткові відтінки та нюанси.
* Уникнення тавтології. Замінюючи слова синонімами, можна уникнути повторення одних і тих же слів, забезпечуючи плавність та різноманітність тексту.
* Емоційне забарвлення. Деякі синоніми мають різне емоційне забарвлення, дозволяючи передати різні відтінки думок та почуттів.
* Стилістична диференціація. Синоніми можуть належати до різних стилів мовлення, що дає змогу підлаштовувати текст під конкретну аудиторію та контекст.

Класифікація синонімів

За своїм значенням синоніми поділяються на такі типи:

* Ідеальні (абсолютні). Мають тотожне значення і можуть взаємозамінятися в будь-якому контексті (наприклад, “будинок” – “хата”).
* Парні. Мають трохи різні відтінки значення і зазвичай не можуть взаємозамінятися в усіх контекстах (наприклад, “веселий” – “радісний”).
* Контекстуальні. Мають спільну семантичну основу, але набувають різного значення залежно від контексту (наприклад, “високий” щодо людини і “високий” щодо будинку).

За своєю структурою синоніми поділяються на:

* Повні. Складаються з одного слова (наприклад, “дім” – “оселя”).
* Неповні. Складаються з двох або більше слів, які разом утворюють синонімічний вираз (наприклад, “здоров’я” – “добре самопочуття”).

Утворення синонімів

Синоніми можуть утворюватися різними способами:

* Запозичення з інших мов. (наприклад, “автомобіль” – “машина”).
* Діалектизми. (наприклад, “хата” – “будинок”).
* Професіоналізми. (наприклад, “хірург” – “лікар”).
* Словотвір. (наприклад, “білий” – “біленький”).
* Фразеологізація. (наприклад, “бити байдики” – “ледарювати”).

Правопис синонімів

У більшості випадків синоніми пишуться так само, але є винятки:

* Складні синоніми беруться в лапки (наприклад, “так звані”).
* Антонімічні синоніми пишуться через дефіс (наприклад, “біло-чорний”).

Використання синонімів

Щоб ефективно використовувати синоніми, необхідно враховувати їх такі характеристики:

* Точність значення. Вибирайте синоніми, які максимально точно передають потрібне значення.
* Стилістична доречність. Уникайте вживання синонімів, які не відповідають стилю та контексту тексту.
* Емоційне забарвлення. Враховуйте емоційне забарвлення синонімів, щоб досягти бажаного ефекту.
* Єдність стилю. Застосовуйте синоніми в межах одного стилю, щоб уникнути змішування різних регістрів мовлення.

Приклади використання синонімів

* Замість “сказати” можна використовувати: повідомити, повідати, мовити, заявити.
* Замість “гарний” можна використовувати: красивий, чудовий, прекрасний, чарівний.
* Замість “багато” можна використовувати: чимало, велика кількість, сила-силенна, рясно.
* Замість “говорити” можна використовувати: розмовляти, бесідувати, висловлювати думку, вести діалог.
* Замість “швидко” можна використовувати: швидко, наввипередки, миттєво, блискавично.

Запитання 1:

Що таке синоніми?

Відповідь:

Синоніми – це слова, які мають однакове або майже однакове значення в мові. Вони можуть використовуватися один замість одного, не змінюючи суттєво сенс речення. Синоніми допомагають уникнути повторення тих самих слів і роблять мову більш різноманітною та виразною.

Запитання 2:

Які типи синонімів існують?

Відповідь:

Існує кілька типів синонімів:

 • Абсолютні синоніми: Слова зі абсолютно однаковим значенням, наприклад, "будинок" і "хата".
 • Повні синоніми: Слова зі дуже близьким значенням, що охоплює майже всі контексти, наприклад, "великий" і "значний".
 • Часткові синоніми: Слова з деяким перекриванням значень, але з відмінностями в нюансах, наприклад, "щастя" і "радість".
 • Евфемізми: Слова, що пом'якшують або приховують більш грубі або образливі вирази, наприклад, "пішов з життя" замість "помер".

Запитання 3:

Як ідентифікувати синоніми?

Відповідь:

Ось деякі способи ідентифікації синонімів:

 • Використання словників синонімів
 • Шукайте слова з подібними визначеннями
 • Аналізуйте контекст і замінюйте слова, не змінюючи сенсу
 • Використовуйте онлайн-інструменти для перевірки синонімів

Запитання 4:

У яких ситуаціях доречно використовувати синоніми?

Відповідь:

Синоніми доречно використовувати в таких ситуаціях:

 • Коли необхідно уникнути повторень і зробити мову більш різноманітною
 • Коли хочеться надати тексту більшої емоційності або виразності
 • Для уточнення або підкреслення певних аспектів значення
 • Коли потрібно знайти більш відповідне слово в конкретному контексті

Запитання 5:

Чи є якісь обмеження у використанні синонімів?

Відповідь:

Хоча синоніми є цінним інструментом, варто враховувати деякі обмеження:

 • Уникайте надмірного використання синонімів, оскільки це може зробити мову перевантаженою та заплутаною.
 • Переконайтеся, що обраний синонім справді відповідає значенню оригінального слова.
 • Деякі синоніми можуть мати різні відтінки значення, тому важливо враховувати контекст, щоб уникнути неправильного трактування.

Тоже интересно