ЩО ТАКЕ НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПРЕЗЕНТАЦІЯ?

Що таке нова українська школа презентація?

Сьогодні в українській системі освіти відбуваються суттєві зміни, мета яких – підготувати учнів до життя в ХХІ столітті. Ці зміни торкаються всіх аспектів шкільного життя: від навчальних програм до методів викладання та оцінювання. У центрі реформ – концепція Нової української школи (НУШ), яка має на меті створити школу, де кожна дитина зможе розкрити свій потенціал і стати успішною в житті.

Передумови для реформи школи

 • Низький рівень якості освіти. Україна посідає низькі місця в міжнародних рейтингах якості освіти.
 • Недостатня орієнтація освіти на розвиток особистості дитини. В українських школах традиційно переважає предметно-центричне навчання, яке не враховує індивідуальні потреби учнів.
 • Недостатнє використання сучасних технологій в освіті. Українські школи часто не оснащені сучасним обладнанням та не використовують передові методики викладання.
 • Високий рівень бюрократизації освіти. В українській системі освіти існує велика кількість бюрократичних процедур, які обтяжують роботу вчителів та відволікають їх від основної діяльності – викладання.

Основні принципи НУШ

 • Дитиноцентризм. У центрі уваги школи – особистість дитини, її потреби та інтереси.
 • Розвиток ключових компетентностей. НУШ орієнтується на розвиток у учнів ключових компетентностей, які необхідні для успішного життя в сучасному світі.
 • Індивідуалізація навчання. У НУШ кожен учень має можливість навчатися в індивідуальному темпі та за індивідуальною програмою.
 • Компетентнісний підхід. НУШ використовує компетентнісний підхід до навчання, який передбачає формування у учнів умінь застосовувати знання та навички на практиці.
 • Використання сучасних технологій. НУШ передбачає широке використання сучасних технологій в освіті.
 • Співпраця з батьками та громадськістю. НУШ заохочує співпрацю школи з батьками та громадськістю для створення сприятливих умов для навчання та розвитку учнів.

Очікувані результати реформи

 • Покращення якості освіти. НУШ має на меті підвищити якість освіти в Україні та привести її у відповідність до міжнародних стандартів.
 • Підвищення рівня мотивації учнів до навчання. НУШ має на меті зробити навчання більш цікавим та захоплюючим для учнів, щоб підвищити їх рівень мотивації до навчання.
 • Формування у учнів ключових компетентностей. НУШ має на меті сформувати у учнів ключові компетентності, які необхідні для успішного життя в сучасному світі.
 • Підготовка учнів до життя в ХХІ столітті. НУШ має на меті підготувати учнів до життя в ХХІ столітті, який характеризується високим рівнем технологій та глобалізацією.

Висновок

Нова українська школа – це амбітна реформа, яка має на меті кардинально змінити систему освіти в Україні. НУШ має на меті створити школу, де кожна дитина зможе розкрити свій потенціал і стати успішною в житті.

Запитання, що часто задаються

 • Що таке НУШ?
 • У чому полягають основні принципи НУШ?
 • Які очікувані результати НУШ?
 • Коли НУШ буде впроваджена в усіх школах України?
 • Як батьки можуть підтримати реформу НУШ?

Тоже интересно