ЩО ТАКЕ НДФЛ В УКРАЇНІ

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) в Україні

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) в Україні є прямим податком, що стягується з доходів фізичних осіб, отриманих з будь-яких джерел як в Україні, так і за її межами. Цей податок є основним джерелом надходжень до державного бюджету, перевищуючи за своєю часткою інші прямі та непрямі податки.

Історія ПДФО в Україні

Податок на доходи фізичних осіб був запроваджений в Україні в 1991 році після розпаду Радянського Союзу. Спочатку ставка податку становила 10% і застосовувалася до доходів, що перевищували встановлений мінімум. Згодом ставка ПДФО змінювалася кілька разів, а з 2016 року вона становить 18%.

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування ПДФО є доходи фізичних осіб, які отримуються як в Україні, так і за її межами. До доходів, що підлягають оподаткуванню, належать:

* Заробітна плата та інші виплати за виконання трудових обов’язків
* Гонорари за виконання робіт або надання послуг
* Доходи від підприємницької діяльності
* Доходи від володіння цінними паперами та інвестиційного майна
* Доходи від продажу рухомого та нерухомого майна
* Інші доходи, визначені законодавством

Ставки та пільги ПДФО

Ставка ПДФО в Україні становить 18%. Однак існує ряд пільг, які дозволяють зменшити суму податку. До них належать:

* Пільга за дітьми: фізичні особи, які є батьками, опікунами або піклувальниками дітей, мають право на податкову знижку в розмірі 1890 гривень на кожну дитину
* Пільга з навчання: фізичні особи, які оплачують навчання своє або своїх дітей у вищих навчальних закладах, мають право на податкову знижку в розмірі 50% від сплаченої вартості навчання
* Пільга на благодійність: фізичні особи, які роблять пожертви благодійним організаціям, мають право на податкову знижку в розмірі до 16% від суми пожертвувань

Сплата ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб сплачується в строки, визначені законодавством:

* Для заробітної плати: ПДФО утримується з кожної виплати заробітної плати з урахуванням пільг та сплачується до бюджету роботодавцем
* Для доходів від підприємницької діяльності та інших джерел: фізичні особи зобов’язані щоквартально до 20 числа наступного місяця подавати податкову декларацію та сплачувати ПДФО до бюджету

Відповідальність за неуплату ПДФО

За несвоєчасну або неповною сплату ПДФО фізичні особи несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність полягає в накладенні штрафів у розмірі 25% або 50% від заниженої суми ПДФО, а кримінальна відповідальність передбачена за статтею 212 Кримінального кодексу України.

Значення ПДФО для України

Податок на доходи фізичних осіб є одним з найважливіших джерел надходжень до державного бюджету України. Він є основою для фінансування соціальних програм, освіти, охорони здоров’я та інших державних витрат. ПДФО також сприяє скороченню тіньової економіки та підвищенню рівня добробуту населення, оскільки кошти, отримані від цього податку, можуть бути спрямовані на поліпшення державних послуг та створення сприятливих умов для життя громадян України.

Запитання 1: Що таке НДФЛ?

Відповідь: НДФЛ (податку на доходи фізичних осіб) є обов'язковим платежем до державного бюджету, який сплачують громадяни та нерезиденти України від своїх доходів, отриманих на території країни. Введений в дію з 1 січня 2004 року, з того часу НДФЛ є одним з основних джерел наповнення державного бюджету.

Запитання 2: Які види доходів оподатковуються НДФЛ?

Відповідь: Доходи, що підлягають оподаткуванню НДФЛ, включають всі види доходів, отриманих фізичною особою, незалежно від джерела їх походження. Це можуть бути: заробітна плата, гонорари за виконану роботу, доходи від підприємницької та самостійної діяльності, відсотки за банківськими вкладами, виграші в лотереї, доходи від продажу майна та інші.

Запитання 3: Яка ставка НДФЛ?

Відповідь: Ставка НДФЛ в Україні становить 18%. Однак існують винятки для певних категорій доходів, які мають різні ставки оподаткування. Наприклад, доходи з відсотків на банківських вкладах оподатковуються за ставкою 15%, а доходи від продажу майна, яке належить фізичній особі менше трьох років, – за ставкою 5%.

Запитання 4: Як сплачується НДФЛ?

Відповідь: НДФЛ сплачується за принципом "з виплаченого доходу". Це означає, що роботодавець або інший виплатник доходу зобов'язаний утримати з суми виплати та перерахувати до бюджету належну суму НДФЛ. Фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької чи самостійної діяльності, повинні самостійно декларувати доходи і сплачувати НДФЛ до відповідних органів Державної податкової служби України (ДПС).

Запитання 5: Які пільги та податкові знижки існують щодо НДФЛ?

Відповідь: Податкове законодавство України передбачає низку пільг та податкових знижок щодо НДФЛ, що дозволяють зменшити суму податку, що підлягає сплаті. До таких пільг відносяться, наприклад, пільга на дітей, податкова знижка на благодійні внески, витрати на освіту та лікування. Повний перелік пільг та знижок, їх розміри та умови застосування можна знайти у Податковому кодексі України.

Тоже интересно