ЩО ТАКЕ ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

Що таке географічна карта?

Географічна карта — це узагальнене зображення земної поверхні або її частини, виконане в певній проекції за допомогою умовних знаків. Вона є невід’ємною частиною географії, яка вивчає різноманітні явища та процеси, що відбуваються на нашій планеті.

Історія карт

Перші карти з’явилися ще в давнину. Стародавні люди малювали схеми місцевості на каменях, глиняних табличках, шкурах тварин тощо. З розвитком цивілізації карти ставали більш досконалими та детальними. Особливого розквіту картографія досягла в Стародавній Греції та Римі.

У середні віки карти використовувалися в основному для навігації та подорожей. У цей період була створена знаменита карта світу Птолемея, яка стала основою для багатьох карт наступних століть.

У епоху Відродження карти стали більш точно та докладно. Великий внесок у розвиток картографії зробили такі вчені, як Мартін Бехайм, Герард Меркатор, Абрахам Ортеліус та інші.

В наш час карти створюються за допомогою сучасних технологій. Широко використовуються комп’ютерні програми, які дозволяють створювати карти різної тематики, масштабу та призначення.

Види карт

Залежно від призначення та масштабу карти можна поділити на кілька основних видів:

Загальногеографічні карти дають загальне уявлення про зовнішній вигляд земної поверхні. На них зображуються основні географічні об’єкти: річки, озера, гори, ліси тощо.

Тематичні карти призначені для відображення окремих явищ та процесів, що відбуваються на земній поверхні: кліматичних, геологічних, економічних тощо.

Топографічні карти є найдокладнішими картами. Вони створюються в масштабах від 1:10 000 до 1:200 000 і відображають усі деталі рельєфу місцевості.

Значення карт

Карти відіграють важливу роль у різних сферах людської діяльності. Вони використовуються в географії, геології, метеорології, океанології, військовій справі, туризмі тощо. Карти допомагають нам орієнтуватися на місцевості, планувати подорожі, досліджувати земну поверхню, розробляти природні ресурси та багато іншого.

Як читати карти?

Щоб правильно читати карти, необхідно навчитися користуватися умовними знаками. Умовні знаки — це символи, які використовуються для позначення різних географічних об’єктів на карті. Умовні знаки поділяються на масштабні та позамасштабні.

Масштабні умовні знаки показують об’єкти, які можна зобразити в масштабі карти: річки, озера, гори тощо.

Позамасштабні умовні знаки показують об’єкти, які неможливо зобразити в масштабі карти: населені пункти, дороги, аеропорти тощо.

Висновок

Географічні карти є важливим інструментом для вивчення Землі та її поверхні, та мають різноманітне використання в різних сферах життєдіяльності людини. Знання основ картографії дозволяє нам краще розуміти географічний простір.

Поширені питання:

  1. Що таке карта?
  2. Які є види карт?
  3. Як читати карти?
  4. Де використовуються карти?
  5. Хто був найвідомішим картографом Стародавнього світу?

Тоже интересно