РІЗНИЦЯ МІЖ ЕКСПЕРТИЗОЮ ТА ЕКСПЕРТНИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ

Що таке експертиза?

Експертиза — це процес, за допомогою якого експерт надає свою думку чи знання з певного питання. Експерт — це особа, яка володіє спеціальними знаннями, навичками та досвідом в певній галузі. Експертизу зазвичай проводять з метою отримання незалежної та неупередженої оцінки певного питання.

Що таке експертне дослідження?

Експертне дослідження — це тип дослідження, в якому експерти опитуються з метою отримання їхніх думок чи знань з певного питання. Експертне дослідження часто проводять з метою виявлення тенденцій, визначення ключових проблем або отримання інформації про майбутні події. Експертне дослідження може бути кількісним (наприклад, опитування) або якісним (наприклад, інтерв'ю).

Порівняння експертизи та експертного дослідження

Експертиза та експертне дослідження є двома різними методами отримання інформації від експертів. Однак між ними є ряд ключових відмінностей.

  • Ціль: Експертиза проводиться з метою отримання незалежної та неупередженої оцінки певного питання, тоді як експертне дослідження проводиться з метою виявлення тенденцій, визначення ключових проблем або отримання інформації про майбутні події.
  • Метод: Експертиза проводиться зазвичай у формі письмового звіту або усного виступу, тоді як експертне дослідження може проводитися в різних формах, таких як опитування, інтерв'ю або фокус-групи.
  • Кількість експертів: Експертиза зазвичай проводиться одним експертом, тоді як експертне дослідження може проводитися з участю декількох експертів.
  • Результати: Експертиза зазвичай призводить до формулювання рекомендацій, тоді як експертне дослідження призводить до отримання інформації, яка може бути використана для прийняття рішень.

Висновок

Експертиза та експертне дослідження є двома цінними інструментами для отримання інформації від експертів. Вибір конкретного методу залежить від цілей дослідження та наявності ресурсів.

Часті запитання

  • Що таке експертиза? Експертиза — це процес, за допомогою якого експерт надає свою думку чи знання з певного питання.
  • Що таке експертне дослідження? Експертне дослідження — це тип дослідження, в якому експерти опитуються з метою отримання їхніх думок чи знань з певного питання.
  • У чому різниця між експертизою та експертним дослідженням? Експертиза проводиться з метою отримання незалежної та неупередженої оцінки певного питання, тоді як експертне дослідження проводиться з метою виявлення тенденцій, визначення ключових проблем або отримання інформації про майбутні події.
  • Як вибрати між експертизою та експертним дослідженням? Вибір конкретного методу залежить від цілей дослідження та наявності ресурсів.
  • Які переваги та недоліки експертизи та експертного дослідження? Перевагами експертизи є незалежність, неупередженість та авторитет експерта. Однак недоліком експертизи є те, що вона може бути дорогою та трудомісткою. Перевагами експертного дослідження є можливість отримання різноманітних думок, а також можливість кількісного аналізу даних. Однак недоліком експертного дослідження є те, що воно може бути менш надійним, ніж експертиза.

Тоже интересно