Хімічний еквівалент

Хімічний еквівалент: від теорії до практики

Що таке хімічний еквівалент?

Хімічний еквівалент – це умовна частинка, яка є в ціле число разів меншою за відповідну формульну одиницю або ж рівна їй. Концепція хімічного еквівалента широко застосовується у різних розрахунках, пов'язаних із кількісною стороною хімічних реакцій.

Визначення хімічного еквівалента

Хімічний еквівалент може бути визначений для речовини, іона чи іншого стійкого угруповання атомів. Одна формульна одиниця речовини X містить z(X) еквівалентів, причому ціле число z(X) називають числом еквівалентності.

Значення хімічного еквівалента

Хімічний еквівалент є важливим поняттям у хімії з кількох причин. Він дозволяє:

 • Визначати кількість речовини, необхідної для повної реакції з іншою речовиною.
 • Розраховувати масу продуктів реакції.
 • Визначати молярну масу речовини, якщо відоме число еквівалентності.

Застосування хімічного еквівалента

Хімічний еквівалент широко використовується в різних галузях хімії, включаючи:

 • Анілітичну хімію для визначення концентрації речовин.
 • Неорганічну хімію для вивчення реакцій між різними речовинами.
 • Органічну хімію для вивчення реакцій між органічними речовинами.
 • Біохімію для вивчення реакцій, що відбуваються в живих організмах.

Приклади хімічного еквівалента

 • Одна формульна одиниця сульфатної кислоти, H2SO4, містить два еквіваленти, оскільки кожна молекула H2SO4 може нейтралізувати два еквіваленти основи.
 • Одна формульна одиниця натрій гідроксиду, NaOH, містить один еквівалент, оскільки кожна молекула NaOH може нейтралізувати один еквівалент кислоти.
 • Одна формульна одиниця заліза, Fe, містить два еквіваленти, оскільки кожен атом Fe може втратити або прийняти два електрони під час окисно-відновної реакції.

Висновок

Хімічний еквівалент є важливим поняттям у хімії, яке використовується для кількісного опису реакцій між речовинами. Це число, яке показує, скільки еквівалентів речовини міститься в одній формульній одиниці. Хімічний еквівалент має широке застосування у різних галузях хімії, включаючи аналітичну, неорганічну, органічну та біохімію.

Часті запитання

 1. Що таке еквівалент?
 2. Як визначити число еквівалентності речовини?
 3. У чому значення хімічного еквівалента?
 4. Де використовується хімічний еквівалент?
 5. Наведіть приклади хімічного еквівалента.

Тоже интересно