Госпрозрахунок

Госпрозрахунок (скорочення від господарський розрахунок).

Госпрозрахунок — це система економічних відносин, за якої підприємства самостійно планують свою діяльність, реалізують продукцію та послуги, покривають свої витрати за рахунок доходів та нараховують собі прибуток. Головною метою госпрозрахунку є забезпечення фінансової незалежності підприємств та підвищення ефективності їх роботи.

Принципи госпрозрахунку

Госпрозрахунок базується на таких принципах:

 • Самостійність підприємств. Підприємства мають право самостійно приймати рішення щодо своєї діяльності, включаючи вибір продукції та послуг, що виробляються, встановлення цін, укладання договорів з постачальниками та споживачами, розподіл прибутку та використання фінансових ресурсів.
 • Відповідальність за результати діяльності. Підприємства несуть повну відповідальність за результати своєї діяльності. У разі збитків підприємство може бути оголошено банкрутом та ліквідовано.
 • Матеріальна зацікавленість. Підприємства зацікавлені у збільшенні прибутку, оскільки це дозволяє їм підвищувати рівень оплати праці працівників, розвивати виробництво та розширювати асортимент продукції та послуг.
 • Конкуренція. Підприємства знаходяться у конкурентному середовищі, що стимулює їх знижувати витрати, підвищувати якість продукції та послуг, та пропонувати споживачам більш вигідні умови співпраці.

Перевага госпрозрахунку

Госпрозрахунок має ряд переваг перед іншими системами організації економіки:

 • Ефективність. Госпрозрахунок сприяє підвищенню ефективності роботи підприємств, оскільки вони зацікавлені у збільшенні прибутку.
 • Самостійність. Підприємства мають право самостійно приймати рішення щодо своєї діяльності, що дозволяє їм більш оперативно реагувати на зміни ринкової ситуації.
 • Гнучкість. Госпрозрахунок дозволяє підприємствам швидко адаптуватися до зміни ринкових умов, оскільки вони можуть самостійно приймати рішення щодо зміни асортименту продукції та послуг, цін та умов співпраці з партнерами.
 • Конкурентоспроможність. Підприємства, які працюють на принципах госпрозрахунку, більш конкурентоспроможні, оскільки вони зацікавлені у зниженні витрат та підвищенні якості продукції та послуг.

Висновок

Госпрозрахунок є ефективною системою організації економіки, яка сприяє підвищенню ефективності роботи підприємств, їх самостійності, гнучкості та конкурентоспроможності.

Питання, що часто задаються

 • Що означає поняття «госпрозрахунок»?
  Госпрозрахунок — це система економічних відносин, за якої підприємства самостійно планують свою діяльність, реалізують продукцію та послуги, покривають свої витрати за рахунок доходів та нараховують собі прибуток.
 • Які принципи лежать в основі госпрозрахунку?
  Госпрозрахунок базується на таких принципах: самостійність підприємств, відповідальність за результати діяльності, матеріальна зацікавленість та конкуренція.
 • Які переваги має госпрозрахунок?
  Госпрозрахунок має ряд переваг перед іншими системами організації економіки, включаючи ефективність, самостійність, гнучкість та конкурентоспроможність.
 • Як госпрозрахунок впливає на ефективність роботи підприємств?
  Госпрозрахунок сприяє підвищенню ефективності роботи підприємств, оскільки вони зацікавлені у збільшенні прибутку.
 • Як госпрозрахунок впливає на самостійність підприємств?
  Госпрозрахунок дозволяє підприємствам самостійно приймати рішення щодо своєї діяльності, що дозволяє їм більш оперативно реагувати на зміни ринкової ситуації.

Тоже интересно