Фонема

Фонема: це найменша структурно-семантична мовна одиниця

У світі лінгвістики одним з найфундаментальніших понять є фонема. Цей термін позначає найменшу неподільну звукову одиницю. Хоча вона є неподільною, проте має важливі функції у мовленні:

 • Вона творить морфеми та слова, а також їхні форми у мовному потоці,
 • Розділяє морфеми та слова у мовному потоці,
 • Розпізнає морфеми та слова у мовному потоці.

Фонема: що це таке?

Простіше кажучи, фонема — це звук мовлення. Але це не звичайний звук, а особливий. Фонема — це звук, який може створювати значення. Наприклад, звук [к] у слові "кіт" і звук [т] у слові "тіт" є різними фонемами. Вони створюють різні значення, хоча і вимовляються майже однаково.

Функції фонем у мові

Фонеми виконують три основні функції у мові:

 1. Твірні: фонеми використовуються для створення нових слів і морфем. Наприклад, якщо до слова "небо" додати фонему "с", отримаємо нове слово "несбо".
 2. Роздільні: фонеми використовуються для розділення слів і морфем у мовному потоці. Наприклад, у слові "білий" фонема "л" розділяє фонеми "б" і "и".
 3. Розпізнавальні: фонеми використовуються для розпізнавання слів і морфем у мовному потоці. Наприклад, звук [к] у слові "кіт" допомагає нам розпізнати це слово серед інших слів.

Типи фонем

У мові виділяють два основних типи фонем:

 1. Голосні: голосні фонеми — це звуки, які вимовляються з відкритим ротом. Вони використовуються для створення складів і для розділення слів. Наприклад, у слові "вода" голосними фонемами є [о], [а], і [и].
 2. Приголосні: приголосні фонеми – це звуки, які вимовляються із закритим ротом. Вони використовуються для створення слів і морфем, а також для розділення слів. Наприклад, у слові "стіл" приголосними фонемами є [с], [т], [л].

Фонеми та орфографія

Фонеми і орфографія тісно пов'язані між собою. Орфографія — це система правил, яка визначає, як слова пишуться. Орфографічні правила часто базуються на фонемах. Наприклад, правило, згідно з яким після шиплячих звуків [ж], [ч], [ш], [щ] пишеться буква "і", а не "и", базується на тому, що ці звуки є м'якими.

Висновок

Фонема — це найменша неподільна звукова структурно-семантична мовна одиниця, що здатна виконувати деякі функції у мовленні. Зокрема фонема творить, розділяє і розпізнає морфеми, слова, їхні форми в мовному потоці. Вона також виконує важливу роль у творенні нових слів і в розпізнаванні слів та морфем у мовному потоці. Фонеми поділяються на два основних типи: голосні та приголосні.

Запитання, що часто задаються

 1. Що таке фонема?
 2. Які функції фонеми у мові?
 3. Які типи фонем виділяють у мові?
 4. Як фонеми пов'язані з орфографією?
 5. Чому фонеми є важливими у мові?

Тоже интересно