1. АУТИЗМ – ЦЕ:

Яка відповідь є правильною?

  • 1. Біологічний розлад нейророзвитку (правильна відповідь)
  • 2. Фізіологічне порушення
  • 3. Вроджена вада
  • 4. Набута вада

Аутизм – це: біологічний розлад нейророзвитку

Аутизм – це комплексний біологічний розлад нейророзвитку, який впливає на спосіб сприйняття і взаємодії людини з оточуючим світом. Це не фізіологічне порушення, яке можна скоригувати шляхом фізіотерапії чи медикаментозного лікування. Також аутизм не є вродженою вадою, оскільки він не виникає через патологічні аномалії при народженні або під час вагітності. Це також не набута вада, яка з’являється внаслідок зовнішніх чинників або травм.

Аутизм поширений серед дітей та дорослих і виявляється у порушенні соціальних навичок, комунікативних здібностей, поведінкових реакцій та інтересів. Люди з аутизмом можуть мати високу чутливість до зовнішніх подразників, труднощі в установленні контакту з іншими людьми та у здатності до адаптації до змін.

Механізм розвитку аутизму пов’язаний з порушенням розвитку нервової системи в ранньому віці. Генетичні фактори, екологічні чинники та спадковість можуть впливати на ризик виникнення цього розладу.

Незважаючи на те, що аутизм не має порятунку, рання діагностика та комплексний підхід до виховання та розвитку можуть значно полегшити життя людини з цим розладом. Важливо проводити індивідуалізовані програми розвитку, залучати до роботи з пацієнтами спеціалістів – психологів, логопедів, терапевтів, щоб допомогти їм розвинутися та знайти своє місце у суспільстві.

Отже, аутизм – це біологічний розлад нейророзвитку, який впливає на всебічний розвиток людини, і вимагає комплексного підходу для підтримки та виховання пацієнтів з цим діагнозом.

Тоже интересно