Європейська рада з системних ризиків

Європейська рада з системних ризиків: Охорона фінансової системи Європи

План статті:

 • Вступ
 • Що таке Європейська рада з системних ризиків (ЄРСР)?
 • Історія створення ЄРСР
 • Мета та завдання ЄРСР
 • Структура та функції ЄРСР
 • Взаємодія ЄРСР з іншими органами ЄС
 • Висновок

Що таке Європейська рада з системних ризиків (ЄРСР)?

Європейська рада з системних ризиків (ЄРСР) є незалежним органом Європейської системи фінансового нагляду (ЄСФН), створеним у 2010 році при Європейському центральному банку (ЄЦБ). Основною метою ЄРСР є запобігання та пом'якшення системних ризиків у фінансовій системі Європейського Союзу (ЄС).

Історія створення ЄРСР

ЄРСР була створена у відповідь на фінансову кризу 2008-2009 років, яка показала необхідність посилення координації та співробітництва між національними органами фінансового нагляду в ЄС. До створення ЄРСР системні ризики в ЄС оцінювалися та вирішувалися на національному рівні, що призводило до фрагментації та некоординованості дій.

Мета та завдання ЄРСР

Основною метою ЄРСР є запобігання та пом'якшення системних ризиків у фінансовій системі ЄС. Для досягнення цієї мети ЄРСР має такі завдання:

 • Виявлення, оцінка та моніторинг системних ризиків у фінансовій системі ЄС;
 • Розробка рекомендацій для національних органів фінансового нагляду та інших органів влади щодо заходів з запобігання та пом'якшення системних ризиків;
 • Сприяння координації та співробітництву між національними органами фінансового нагляду та іншими органами влади в ЄС у сфері запобігання та пом'якшення системних ризиків;
 • Публікація звітів та інших документів з питань системних ризиків.

Структура та функції ЄРСР

ЄРСР складається з Президента, Віце-президента та Органу керівників (Governing Body). Президент ЄРСР призначається Європейським парламентом та Радою ЄС за пропозицією Європейської комісії. Віце-президент ЄРСР призначається Органом керівників з числа його членів. Орган керівників ЄРСР складається з представників національних органів фінансового нагляду, ЄЦБ, Європейської комісії та Європейського парламенту.

Основними функціями ЄРСР є:

 • Виявлення, оцінка та моніторинг системних ризиків у фінансовій системі ЄС;
 • Розробка рекомендацій для національних органів фінансового нагляду та інших органів влади щодо заходів з запобігання та пом'якшення системних ризиків;
 • Сприяння координації та співробітництву між національними органами фінансового нагляду та іншими органами влади в ЄС у сфері запобігання та пом'якшення системних ризиків;
 • Публікація звітів та інших документів з питань системних ризиків.

Взаємодія ЄРСР з іншими органами ЄС

ЄРСР тісно співпрацює з іншими органами ЄС, зокрема з ЄЦБ, Європейською комісією та Європейським парламентом. ЄРСР регулярно звітує ЄЦБ, Європейській комісії та Європейському парламенту про свою діяльність та результати своєї роботи. ЄРСР також бере участь у роботі інших органів ЄС, таких як Європейський форум з запобігання ризикам та Європейська група фінансових супервайзерів.

Висновок

ЄРСР є важливим органом ЄС, який відіграє ключову роль у запобіганні та пом'якшенні системних ризиків у фінансовій системі ЄС. Діяльність ЄРСР сприяє забезпеченню стабільності фінансової системи ЄС та захисту економіки та фінансових ринків ЄС від системних фінансових криз.

5 запитань, що часто задаються по темі статті:

 • Що таке Європейська рада з системних ризиків (ЄРСР)?
 • Яка мета та завдання ЄРСР?
 • Яка структура та функції ЄРСР?
 • Як ЄРСР взаємодіє з іншими органами ЄС?
 • Яка роль ЄРСР у забезпеченні стабільності фінансової системи ЄС?

Тоже интересно