ЯКИЙ ЗНАК БІЛЬШЕ ЯКИЙ МЕНШЕ

Який знак більше, який менше: розшифровуємо математичні символи для новачків

Математика – це наука, яка вивчає величини, їх властивості, відношення між ними та операції над ними. Для запису математичних відношень використовують спеціальні символи. Знаки «більше» та «менше» є одними з найважливіших математичних символів.

Знак «більше» (>): що він означає та як його використовувати

Знак «більше» (>) використовується для запису відношення між двома числами, змінними або виразами, коли перше з них більше, ніж друге. Наприклад, 5 > 3 означає, що число 5 більше, ніж число 3.

Знак «менше» (<): що він означає та як його використовувати

Знак «менше» (<) використовується для запису відношення між двома числами, змінними або виразами, коли перше з них менше, ніж друге. Наприклад, 3 < 5 означає, що число 3 менше, ніж число 5.

Правила використання знаків «більше» та «менше»

При використанні знаків «більше» та «менше» потрібно дотримуватися таких правил:

 • Знаки «більше» та «менше» можна використовувати тільки для порівняння чисел, змінних або виразів одного типу. Наприклад, не можна порівнювати число з буквою або вираз з рівнянням.
 • Знаки «більше» та «менше» мають однаковий пріоритет, тому вирази в дужках потрібно записувати послідовно. Наприклад, 5 + 2 > 3 + 4 еквівалентно 7 > 7, що є помилкою. Правильно потрібно записати 5 + 2 > (3 + 4), що еквівалентно 7 > 7, що є істиною.
 • Знаки «більше» та «менше» можна використовувати в рівняннях та нерівностях. Наприклад, x > 5 є рівнянням, а x < 10 є нерівністю.

Приклади використання знаків «більше» та «менше»

Знаки «більше» та «менше» широко використовуються в математиці та інших науках. Ось кілька прикладів їх використання:

 • В алгебрі знаки «більше» та «менше» використовуються для порівняння чисел, змінних та виразів.
 • В геометрії знаки «більше» та «менше» використовуються для порівняння довжин відрізків, площ фігур та об'ємів тіл.
 • В економіці знаки «більше» та «менше» використовуються для порівняння цін, доходів та витрат.
 • В фізиці знаки «більше» та «менше» використовуються для порівняння швидкості, маси та енергії.

Висновок

Знаки «більше» та «менше» є основними математичними символами, які використовуються для порівняння чисел, змінних та виразів. Правильне використання цих знаків дозволяє записувати та вирішувати рівняння та нерівності, а також застосовувати математику в інших науках.

Часто задавані питання

 1. Що означає знак «більше»?
 2. Що означає знак «менше»?
 3. Які правила використання знаків «більше» та «менше»?
 4. Чим відрізняються рівняння та нерівності?
 5. Де використовуються знаки «більше» та «менше»?

Тоже интересно