ЯКИЙ З НАВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКІВ Є ОСНОВНИМ КРИТЕРІЄМ КОМПЕНСАЦІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ?

Яка відповідь є правильною?

  • Глюкоза крові
  • Глюкоза сечі
  • Глікований гемоглобін
  • Кетонові тіла крові

Основний критерій компенсації цукрового діабету

Цукровий діабет – це серйозне захворювання, яке потребує постійного контролю та регуляції рівня цукру в крові. Щоб визначити, наскільки ефективно контролюється цукровий діабет, важливо вимірювати різні показники. Однак, серед усіх показників, глікований гемоглобін є основним критерієм компенсації цукрового діабету.

Глікований гемоглобін, або HbA1c, визначається шляхом вимірювання рівня цукру в крові за попередні 2-3 місяці, оскільки цей термін приблизно складає тривалість життя еритроцитів. Чим вище рівень цукру в крові за цей період, тим вище буде рівень глікованого гемоглобіну. Значення HbA1c відображає середній рівень глюкози в крові, тому цей показник є більш точним показником ступеня компенсації цукрового діабету.

Інші показники, такі як глюкоза крові чи сечі, або кетонові тіла в крові, також важливі, але вони можуть змінюватися під впливом різних факторів, таких як харчування, фізична активність або стрес. Тому, вони не можуть слугувати основним критерієм компенсації цукрового діабету.

Отже, глікований гемоглобін є основним критерієм компенсації цукрового діабету, оскільки він відображає рівень цукру в крові протягом тривалого періоду часу і є більш надійним показником ефективності лікування.

Тоже интересно