ЯКЕ З НАВЕДЕНИХ ТВЕРДЖЕНЬ ЩОДО ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ОСТЕОАРТРИТУ Є ПРАВИЛЬНИМ?

Яка відповідь є правильною?

  • Станом на 2019 р. у світі нараховувалось близько 40 млн пацієнтів з остеоартритом
  • Близько 73% осіб з діагностованим остеоартритом – це люди старше 55 років
  • 30% усіх пацієнтів з остеоартритом становлять жінки
  • Поширеність остеоартриту в глобальному масштабі у найближчі 10 років буде зменшуватися

Епідеміологічні аспекти остеоартриту

Остеоартрит є однією з найпоширеніших захворювань суглобів, яке впливає на якість життя мільйонів людей по всьому світу. Деякі твердження щодо епідеміологічних аспектів цього захворювання можуть бути не тільки корисними, але й важливими для розуміння його поширеності та впливу на населення.

Перше твердження, що стверджує, що станом на 2019 рік у світі нараховувалось близько 40 млн пацієнтів з остеоартритом, може виявитися правильним. Оскільки це захворювання стає все більше поширеним і впливає на людей у різних вікових групах, цей показник не здивував би фахівців.

Друге твердження стверджує, що близько 73% осіб з діагностованим остеоартритом – це люди старше 55 років. Це твердження також може відповідати реальності, оскільки остеоартрит в ранніх стадіях в основному розвивається в людей похилого віку.

Третє твердження, що 30% усіх пацієнтів з остеоартритом становлять жінки, також може виявитися правильним, оскільки жінки мають більшу схильність до розвитку остеоартриту через фізіологічні особливості.

Четверте твердження, що поширеність остеоартриту в глобальному масштабі у найближчі 10 років буде зменшуватися, є неправильним. На жаль, з ростом середнього віку населення та збільшенням кількості факторів ризику, таких як ожиріння та недостатньо активний спосіб життя, очікується, що поширеність остеоартриту буде лише збільшуватися.

Отже, серед вказаних тверджень найбільш правильним є друге твердження: близько 73% осіб з діагностованим остеоартритом – це люди старше 55 років.

Тоже интересно