ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ ДОГОВОРОМ ДАРУВАННЯ І ЗАПОВІТОМ?

Яка різниця між договором дарування і заповітом?

Заповіт:

 • Правочин, за яким особа (заповідач) розпоряджається належним їй майном на випадок своєї смерті.
 • Заповідач може призначити одного або декількох спадкоємців, які отримають його майно після його смерті.
 • Заповідач може також призначити виконавця заповіту, який буде відповідальним за виконання його волі.
 • Заповідач може змінити або відкликати заповіт у будь-який час до своєї смерті.
 • Заповіт набуває чинності після смерті заповідача.

Договір дарування:

 • Правочин, за яким одна особа (дарувальник) безплатно передає іншій особі (обдарованому) певне майно у власність.
 • Договір дарування укладається в письмовій формі та має бути нотаріально посвідчений.
 • Дарувальник може подарувати будь-яке майно, яке йому належить, крім майна, яке вилучено з обігу або обмежене в обороті.
 • Дарувальник не може відкликати договір дарування після його укладення, за винятком випадків, передбачених законом.
 • Договір дарування набуває чинності з моменту його укладення.

Основні відмінності між заповітом і договором дарування:

 • Заповіт є одностороннім правочином, а договір дарування двостороннім.
 • За заповітом майно переходить до спадкоємців після смерті заповідача, а за договором дарування майно переходить до обдарованого в момент укладення договору.
 • Заповідач може змінити або відкликати заповіт у будь-який час до своєї смерті, а дарувальник не може відкликати договір дарування після його укладення, за винятком випадків, передбачених законом.
 • Заповіт набуває чинності після смерті заповідача, а договір дарування набуває чинності з моменту його укладення.

Вибір між заповітом і договором дарування.
Вибір між заповітом і договором дарування залежить від конкретних обставин і побажань особи, яка хоче розпорядитися своїм майном.
Якщо людина хоче розпорядитися своїм майном після своєї смерті, їй слід скласти заповіт.
Якщо ж людина хоче передати своє майно іншій особі безплатно ще за свого життя, їй слід укласти договір дарування.

5 часто задаючихся питань по темі статті:

 1. Що таке заповіт?
 2. Що таке договір дарування?
 3. Які основні відмінності між заповітом і договором дарування?
 4. Коли слід складати заповіт?
 5. Коли слід укладати договір дарування?

Тоже интересно