ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ?

Як змінюється статутний капітал?

Поняття статутного капіталу в Україні чітко визначене в Господарському кодексі України: це сумарна номінальна вартість часток (акцій) учасників (засновників) господарського товариства, зафіксована в його установчих документах. Розмір статутного капіталу впливає на можливість компанії укладати великі договори, брати кредити та розподіляти прибуток, тому впродовж діяльності підприємства може виникнути потреба у зміні його розміру. У цій статті ми детально розглянемо процедуру зміни статутного капіталу та випадки, коли це може бути необхідно.

1. Причини зміни статутного капіталу

Існує чимало причин, з яких власники бізнесу можуть вирішити змінити розмір статутного капіталу. Найпоширенішими з них є:

 • Зростання обсягів діяльності: Якщо компанія планує розширити свою діяльність, збільшити виробництво або вийти на нові ринки, їй може знадобитися додатковий капітал для фінансування цих проектів. У такому разі збільшення статутного капіталу дозволить залучити інвестиції від нових акціонерів або збільшити внески від існуючих учасників, а отже, збільшити фінансові можливості компанії.
 • Реорганізація компанії: У разі злиття, поглинання або поділу компанії також може виникнути потреба у зміні статутного капіталу. Під час злиття або поглинання статутні капітали обох компаній об'єднуються, тоді як під час поділу статутний капітал поділеної компанії розподіляється між новоутвореними компаніями.
 • Зміна структури власності: Якщо в компанії змінюється склад учасників або акціонерів, це може призвести до необхідності зміни розміру статутного капіталу. Наприклад, якщо до компанії приєднуються нові акціонери, може бути збільшено статутний капітал за рахунок розміщення додаткових акцій, а якщо деякі учасники виходять з компанії, може бути зменшено статутний капітал шляхом викупу їхніх часток.
 • Зміни ринкових умов: У разі зміни ринкової кон'юнктури або законодавства компанія може ухвалити рішення про зміну статутного капіталу, щоб адаптуватися до нових умов. Наприклад, якщо компанія стикається з фінансовими труднощами, вона може зменшити статутний капітал, щоб звільнити частину коштів та зменшити свої витрати.

2. Процедура зміни статутного капіталу

Процедура зміни статутного капіталу регламентована Господарським кодексом України та Законом України «Про господарські товариства». Загалом вона включає такі етапи:

 1. Прийняття рішення про зміну статутного капіталу: Рішення про зміну статутного капіталу приймається загальними зборами учасників або акціонерів компанії. Для цього потрібно провести голосування, на якому повинно бути присутнім не менш ніж 2/3 учасників або акціонерів компанії, і рішення повинно бути ухвалене більшістю голосів присутніх.
 2. Зміна установчих документів: Після ухвалення рішення про зміну статутного капіталу необхідно внести відповідні зміни до установчих документів компанії. У разі товариства з обмеженою відповідальністю це статут, а у разі акціонерного товариства — статут та реєстр акціонерів. У установчих документах необхідно зазначити новий розмір статутного капіталу та розподіл часток або акцій між учасниками або акціонерами.
 3. Державна реєстрація змін: Після внесення змін до установчих документів необхідно зареєструвати ці зміни в державному реєстрі. Для цього потрібно подати до державного реєстратора заяву про державну реєстрацію змін до установчих документів компанії, а також копії установчих документів з внесеними змінами.

3. Оподаткування операцій зі зміни статутного капіталу

Операції зі зміни статутного капіталу оподатковуються відповідно до податкового законодавства України. Збільшення статутного капіталу не оподатковується податком на прибуток, але якщо при цьому збільшується номінальна вартість акцій, то такий дохід оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Зменшення статутного капіталу також не оподатковується податком на прибуток, але якщо при цьому зменшується номінальна вартість акцій, то такий дохід оподатковується як дивіденд.

4. Ризики зміни статутного капіталу

Зміна статутного капіталу може бути пов'язана з певними ризиками, зокрема:

 • Втрата контролю над компанією: Якщо при збільшенні статутного капіталу до компанії приєднуються нові акціонери, це може призвести до розмивання частки існуючих акціонерів та втрати ними контролю над компанією.
 • Фінансові труднощі: Якщо компанія збільшує статутний капітал за рахунок позикових коштів, це може призвести до фінансових труднощів, якщо компанія не зможе забезпечити своєчасне погашення цих коштів.
 • Зміна відносин між учасниками або акціонерами: Зміна статутного капіталу може змінити співвідношення часток або акцій між учасниками або акціонерами компанії, що може призвести до зміни їхніх прав та обов'язків.

5. Висновок

Зміна статутного капіталу — це серйозний крок, який може мати значні наслідки для діяльності компанії. Тому перед прийняттям рішення про зміну розміру статутного капіталу компанії необхідно ретельно зважити всі за і проти, оцінити ризики та розробити план дій.

Поширені запитання:

 1. Що таке статутний капітал?
 2. Які причини зміни статутного капіталу?
 3. Яка процедура зміни статутного капіталу?
 4. Які податкові наслідки операцій зі зміни статутного капіталу?
 5. Які ризики пов'язані зі зміною статутного капіталу?

Тоже интересно