ЯК МОЖНА ОПИСАТИ ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Первинний сектор економіки

Первинний сектор економіки охоплює галузі, які займаються видобутком та вилученням природних ресурсів Землі. Це найдавніший і найбазовіший сектор економіки, який забезпечує сировину для виробництва та створює основу для зростання економіки.

Галузі первинного сектору

Первинний сектор складається з трьох основних галузей:

 • Сільське господарство: Виробництво сільськогосподарських культур, тварин та інших продуктів харчування.
 • Рибальство: Вилов риби та інших морських ресурсів.
 • Видобуток корисних копалин: Видобуток мінералів, металів та інших ресурсів земної кори.

Характеристика первинного сектору

Первинний сектор має певні особливості, які відрізняють його від інших секторів економіки:

 • Безпосередня взаємодія з природою: Галузі первинного сектору безпосередньо взаємодіють з природними ресурсами, використавши їх для виробництва товарів.
 • Опора на фізичну працю: Традиційно, первинний сектор характеризувався високою інтенсивністю фізичної праці, хоча в останні роки спостерігається зростання механізації та автоматизації.
 • Залежність від природних умов: Галузі первинного сектору сильно залежать від природних умов, таких як погода, клімат і сезонність.

Значення первинного сектору

Первинний сектор відіграє важливу роль у розвитку економіки:

 • Забезпечення продовольчої безпеки: Сільське господарство забезпечує основні продукти харчування для населення, гарантуючи продовольчу безпеку.
 • Виробництво сировини: Видобуток корисних копалин та рибальство забезпечують сировину для промисловості.
 • Розвиток сільських територій: Первинний сектор є основним джерелом доходу в сільських районах, сприяючи їхньому розвитку.

Зв'язок первинного сектору з іншими секторами

Первинний сектор тісно пов'язаний з іншими секторами економіки:

 • Вторинний сектор (промисловість): Первинний сектор постачає сировину для промислового виробництва.
 • Третинний сектор (послуги): Первинний сектор створює попит на послуги, такі як транспорт, банківська справа та страхування.
 • Інформаційний сектор: Технологічний прогрес у первинному секторі залежить від інформаційних технологій та даних.

Таблиця основних характеристик первинного сектору

ХарактеристикаОпис
ГалузіСільське господарство, рибальство, видобуток корисних копалин
Взаємодія з природоюБезпосередня взаємодія з природними ресурсами
Залежність від праціВисока інтенсивність фізичної праці
Залежність від природних умовСильна залежність від погодних умов, клімату та сезонності
ЗначенняЗабезпечення продовольчої безпеки, виробництво сировини, розвиток сільських територій
Зв'язок з іншими секторамиПостачальник сировини для вторинного та третинного секторів

Запитання 1: Що таке первинний сектор економіки?

Відповідь: Первинний сектор економіки включає галузі промисловості, які безпосередньо використовують природні ресурси, такі як сільське господарство, лісове господарство, рибальство, видобуток корисних копалин, видобуток нафти та газу.

Запитання 2: Які характеристики первинного сектору?

Відповідь: Первинний сектор зазвичай характеризується такими ознаками:

 • Використання природних ресурсів
 • Низька продуктивність праці
 • Великі фізичні зусилля
 • Висока залежність від погодних умов
 • Розмаїття продукції (наприклад, різні види сільськогосподарських культур, породи дерев)

Запитання 3: Як первинний сектор сприяє економіці?

Відповідь: Первинний сектор відіграє важливу роль в економіці, забезпечуючи:

 • Продовольство, сировину та інші матеріали для промисловості
 • Робочі місця та доходи
 • Експортні товари
 • Збереження природних ресурсів

Запитання 4: Які проблеми пов'язані з первинним сектором?

Відповідь: Первинний сектор може зіткнутися з такими проблемами:

 • Залежність від природних ресурсів, які можуть бути обмеженими або виснаженими
 • Низька продуктивність праці, що може призводити до низьких доходів
 • Погодні умови, хвороби та інші фактори, що можуть впливати на виробництво
 • Конкуренція з більш розвиненими секторами економіки

Запитання 5: Які приклади країн з великим первинним сектором?

Відповідь: Країни з великим первинним сектором включають:

 • Бразилія (сільське господарство, видобуток)
 • Канада (видобуток нафти та газу, лісове господарство)
 • Австралія (сільське господарство, видобуток корисних копалин)
 • Індія (сільське господарство, рибальство)
 • Саудівська Аравія (видобуток нафти)

Тоже интересно