В ЯКИХ АДМІН СПРАВАХ УЧАСТЬ ПРОКУРОРА Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ

В яких адмін справах участь прокурора є обов'язковою

У сучасному світі правові відносини між суб'єктами господарювання та органами державної влади знаходяться у центрі уваги дослідників. Це пояснюється, насамперед, тим, що на якість взаємодії цих суб'єктів залежить ефективність функціонування господарської системи.

В адміністративній справі, що виникає з правовідносин суб'єктів господарювання з органами державної влади, участь прокурора є обов'язковою в наступних випадках:

1. Справи про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності.

У цих справах прокурор має право:

 • брати участь у розгляді справи,
 • представляти інтереси держави,
 • оскаржувати рішення, прийняті органом державної влади, що здійснює контроль за провадженням господарської діяльності.

2. Справи про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, що здійснюють контроль за провадженням господарської діяльності.

У цих справах прокурор має право:

 • представляти інтереси держави,
 • оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органу державної влади, що здійснює контроль за провадженням господарської діяльності.

3. Справи про визнання недійсними договорів, укладених між суб'єктами господарювання та органами державної влади.

У цих справах прокурор має право:

 • брати участь у розгляді справи,
 • представляти інтереси держави,
 • оскаржувати рішення, прийняті арбітражним судом.

4. Справи про стягнення збитків, заподіяних суб'єктам господарювання органами державної влади.

У цих справах прокурор має право:

 • представляти інтереси держави
 • оскаржувати рішення, прийняті судом.

5. Справи про банкрутство суб'єктів господарювання.

У цих справах прокурор має право:

 • брати участь у розгляді справи,
 • представляти інтереси держави
 • оскаржувати рішення, прийняті арбітражним судом.

Участь прокурора в адміністративних справах, що виникають з правовідносин суб'єктів господарювання з органами державної влади, має велике значення для забезпечення законності та захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

Висновок

Таким чином, участь прокурора в адміністративних справах, що виникають з правовідносин суб'єктів господарювання з органами державної влади, є обов'язковою. Це обумовлено тим, що прокурор є представником інтересів держави, а також тим, що в цих справах зачіпаються права і законні інтереси суб'єктів господарювання. Участь прокурора в цих справах сприяє забезпеченню законності та захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

Питання, що часто задаються

 1. Які функції здійснює прокурор?
 2. В яких випадках участь прокурора в адміністративних справах є обов'язковою?
 3. Які права має прокурор в адміністративних справах, що виникають з правовідносин суб'єктів господарювання з органами державної влади?
 4. Яке значення має участь прокурора в адміністративних справах, що виникають з правовідносин суб'єктів господарювання з органами державної влади?
 5. Які особливості участі прокурора в адміністративних справах, що виникають з правовідносин суб'єктів господарювання з органами державної влади?

Тоже интересно