В ЧОМУ ВИМІРЮЄТЬСЯ ВІДНОСНА АТОМНА МАСА

Ви можете помітити, що періодична таблиця заповнена числами, і одне з них – відносна атомна маса (ВАМ), яке також називають атомною вагою. Але що це за число і як воно обчислюється? Давайте дізнаємося в цьому дописі блогу.

Що таке відносна атомна маса?

Відносна атомна маса – це середньозважена кількість протонів і нейтронів в атомі елемента. Вона показує, наскільки важчий атом цього елемента у порівнянні з атомом вуглецю -12.

Наприклад, ВАМ водню становить 1,008. Це означає, що атом водню приблизно в 1,008 разів важчий за атом вуглецю-12.

Як обчислюється відносна атомна маса?

ВАМ обчислюється шляхом усереднення мас усіх ізотопів елемента, зважених з урахуванням їхнього відносного достатку. Це означає, що ВАМ є середнім значенням мас усіх різних типів атомів елемента, з урахуванням того, наскільки поширеним є кожен тип атома.

Навіщо потрібна відносна атомна маса?

ВАМ – це важливий інструмент для хіміків. Вона використовується щоб:

 • Визначати молекулярну масу сполук.
 • Обчислювати стехіометричні відносини в хімічних реакціях.
 • Передбачати фізичні та хімічні властивості елементів і сполук.

ВАМ також використовується в мас-спектроскопії, техніці, яка використовується для ідентифікації та кількісного визначення різних типів атомів і молекул у зразку.

Які ще одиниці використовуються для вимірювання маси атомів?

У крім ВАМ, для вимірювання маси атомів також використовуються й інші одиниці, серед яких:

 • Атомна масова одиниця (а.м.о.) – це одиниця маси, яка дорівнює 1/12 маси атома вуглецю-12.
 • Далтон (Da) – це ще одна одиниця маси, яка дорівнює 1 а.м.о.
 • Грам на моль (г/моль) – це одиниця маси, яка дорівнює масі одного моля речовини.

Висновок

Відносна атомна маса – це важливий інструмент для хіміків. Вона використовується щоб: обчислювати молекулярну масу сполук, визначати стехіометричні відносини в хімічних реакціях і передбачати фізичні та хімічні властивості елементів і сполук.

Запитання, що часто задаються

 • Що таке відносна атомна маса?
 • Як обчислюється відносна атомна маса?
 • Навіщо потрібна відносна атомна маса?
 • Які ще одиниці використовуються для вимірювання маси атомів?
 • Як відносна атомна маса пов'язана з періодичною таблицею?

Тоже интересно