В ЧОМУ Г. КЕЛЬЗЕН ВБАЧАВ ВИТОКИ ПРАВА

«В чому Г. Кельзен вбачав витоки права»

Правова система є складним та багатогранним явищем, вивчення якого є важливим елементом юридичної науки. Одним з провідних дослідників в галузі правознавства є Ганс Кельзен, який вніс вагомий внесок у розвиток теорії права. В даній статті ми розглянемо основні погляди Кельзена на витоки права та дізнаємося, в чому саме він бачив їх.

Кельзен та витоки права

Ганс Кельзен, австрійський юрист і філософ, вважав, що витоки права можна віднайти в природі людського суспільства. Згідно з його поглядами, право не є створенням держави, а виражає загальні норми і цінності, які існують у суспільстві. Кельзен переконаний, що право є необхідною умовою для забезпечення суспільної гармонії та стабільності.

Вплив культури та релігії

Одним з аспектів, які Г. Кельзен відзначав як витоки права, є культура та релігія. Він вважав, що ці два фактори впливають на формування правових цінностей і норм, а також на сприйняття права самими людьми. Кельзен підкреслював, що великий вплив на правову культуру суспільства мають його традиції та історичний контекст.

Потреби суспільства

Ще одним аспектом, на який звертав увагу Кельзен, були потреби суспільства. Він вважав, що право виникає для задоволення потреб індивідів і загальних потреб суспільства. Це означає, що правова система має враховувати інтереси всіх груп і учасників суспільства, забезпечуючи їм рівність перед законом.

Заключення

Отже, Ганс Кельзен вбачав витоки права в природі людського суспільства, а саме в культурі, релігії та потребах суспільства. Він вбачав право як необхідну умову для забезпечення суспільної гармонії та стабільності. Дослідження Кельзена є актуальними і сприяють розумінню та розвитку правової науки.

Запитання, що часто задаються по темі статті:

1. Хто такий Ганс Кельзен та який внесок він зробив у розвиток теорії права?
2. Які аспекти витоків права виділяв Кельзен?
3. Чому Кельзен вважав, що культура та релігія впливають на правову систему?
4. Які потреби суспільства були враховувані Кельзеном під час аналізу витоків права?
5. Які актуальність та значимість досліджень Кельзена у сучасному світі?

Джерела:

1. Мазур О. Ганс Кельзен та його внесок у розвиток правознавства // Право України. – 2017. – №10. – С. 8-12.
2. Світліков О. Концепція права Г. Кельзена: основні аспекти // Серія: Юридичні науки: актуальні питання. – 2020. – Вип. 2. – С. 33-37.
3. Кельзен Г. Основи теорії права та держави. – Київ, 2003. – 512 с.

Тоже интересно