Список логічних символів

Логічні символи: Зрозуміле керівництво для студентів

Логіка є важливою наукою, яка вивчає методи та принципи людського мислення, закони та форми побудови думок. Вона використовується у багатьох сферах, включаючи філософію, математику, інформатику та штучний інтелект.

У логіці для вираження логічних уявлень використовується спеціальний набір символів. Ці символи дозволяють формалізувати висловлювання та аргументи, а також проводити логічні операції.

Для студентів, які вивчають логіку, розуміння логічних символів є необхідним. У цій статті ми розглянемо основні логічні символи та їх значення.

Розділ 1. Основні логічні символи

У цьому розділі ми розглянемо три основних логічних символи:

 • Кон'юнкція (): позначає логічну операцію "і".
 • Диз'юнкція (): позначає логічну операцію "або".
 • Заперечення (¬): позначає логічну операцію "не".

Ці символи можуть використовуватися для формування більш складних логічних виразів.

Розділ 2. Логічні символи для спеціальних операцій

Окрім основних логічних символів, існують також спеціальні символи, які використовуються для позначення різних логічних операцій. До них відносяться:

 • Імплікація (): позначає логічну операцію "якщо-тоді".
 • Еквівалентність (): позначає логічну операцію "якщо-тільки-тоді".
 • Квантор загальності (): позначає логічну операцію "для всіх".
 • Квантор існування (): позначає логічну операцію "існує такий, що".

Ці символи використовуються для формування більш складних логічних виразів, які можуть включати змінні та квантори.

Розділ 3. Неформальні визначення та приклади

У таблиці нижче наведено неформальні визначення основних логічних символів, а також приклади їх використання:

СимволНеформальне визначенняПриклад
Логічна операція "і""Собака є ссавцем і домашнім улюбленцем."
Логічна операція "або""Собака може бути маленькою або великою."
¬Логічна операція "не""Собака не є кішкою."
Логічна операція "якщо-тоді""Якщо собака голодна, то вона буде їсти."
Логічна операція "якщо-тільки-тоді""Собака є домашнім улюбленцем якщо і тільки якщо вона живе в будинку."
Логічна операція "для всіх""Для всіх собак справедливо, що вони мають хвіст."
Логічна операція "існує такий, що""Існує собака, яка має два вуха."

Розділ 4. Коди Unicode та імена HTML-документів

У наступній таблиці наведено коди Unicode та імена HTML-документів для основних логічних символів:

СимволКод UnicodeІм'я HTML-документа
U+2227and
U+2228or
¬U+00ACnot
U+2192rightarrow
U+2261equivalent
U+2200forall
U+2203exists

Ці коди можуть використовуватися для вставки логічних символів в HTML-документи.

Розділ 5. Символи в системі LaTeX

У наступній таблиці наведено символи для основних логічних символів в системі LaTeX:

СимволСимвол LaTeX
\wedge
\vee
¬\neg
\rightarrow
\equiv
\forall
\exists

Ці символи можуть використовуватися для вставки логічних символів в документи LaTeX.

Висновок

Логічні символи є важливим інструментом для формалізації логічних міркувань. Знання основних логічних символів та їх значень є необхідним для студентів, які вивчають логіку.

Питання, що часто задаються

 • Що таке логічні символи?
  • Логічні символи – це спеціальні символи, які використовуються для вираження логічних уявлень.
 • Які основні логічні символи?
  • Основними логічними символами є кон'юнкція, диз'юнкція та заперечення.
 • Які спеціальні логічні символи?
  • Спеціальними логічними символами є імплікація, еквівалентність, квантор загальності та квантор існування.
 • Як використовувати логічні символи?
  • Логічні символи використовуються для формування більш складних логічних виразів.
 • Де використовуються логічні символи?
  • Логічні символи використовуються в логіці, філософії, математиці, інформатиці та штучному інтелекті.

Тоже интересно