СКІЛЬКИ ДІЛЬНИКІВ У ЧИСЛА 21?

Скільки дільників у числа 21?

Мабуть, кожен школяр знає, що ділення на нуль неможливе, а поділити на одиницю можна будь-яке число. Виходить, що число 1 має тільки два дільники – 1 і саме число. Далі, якщо число парне (кратне двом), то у нього буде хоча б три дільники (2, 1 і саме число).

Тепер подивимося, чи є число 21 парним. Відомо, що парні числа закінчуються на 0, 2, 4, 6 або 8. Очевидно, що число 21 не належить до жодного з цих чисел. Значить, воно непарне. Це означає, що у числа 21 має бути більше двох дільників.

Щоб знайти всі дільники числа 21, потрібно знайти всі натуральні числа, які ділять 21 без залишку. Інакше кажучи, потрібно знайти всі натуральні числа, які є дільниками числа 21.

Дільник 1 завжди знайдеться у будь-якого числа, тому почнемо пошук з числа 2. 21 ділиться на 2, значить 2 – дільник числа 21. Далі переходимо до числа 3. 21 ділиться на 3, значить і 3 – дільник числа 21.

Отже, у числа 21 є три дільники: 1, 2 і 3. Можливо, їх більше, тому перейдемо до наступного числа. Число 4 не ділить 21 без залишку, як і число 5. Число 6 також не є дільником 21. Після нього йде число 7. Число 21 ділиться на 7 без залишку, значить, 7 також є дільником числа 21. Далі 21 ділиться без залишку на 21.

Підсумуємо знайдені дільники числа 21: 1, 2, 3, 7 і 21.

Які числа є дільниками числа 21?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 21

Скільки дільників у числа 21?

Число 21 має 5 дільників.

Як знайти дільники числа 21?

Щоб знайти дільники числа 21, потрібно перебрати всі натуральні числа від 1 до 21 і знайти ті, які ділять 21 без залишку.

Які числа не є дільниками числа 21?

Числа 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 не є дільниками числа 21.

Скільки парних дільників у числа 21?

У числа 21 є два парних дільники: 1 і 2.

Скільки непарних дільників у числа 21?

У числа 21 є три непарних дільники: 3, 7 і 21.

Тоже интересно