ЩО ВІДНОСИТЬСЯ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ?

Що таке компетенція?

У сучасному світі, де знання і навички стають все більш цінними, важливо розуміти, що таке компетенція і як її розвивати. У цьому матеріалі ми розглянемо поняття компетенції, її види та шляхи її формування.

1. Що таке компетенція?

Компетенція — це сукупність знань, навичок, умінь, якостей та інших характеристик особистості, необхідних для успішної діяльності в певній сфері. Іншими словами, це здатність людини ефективно вирішувати певні завдання і проблеми.

2. Класифікація компетенцій

Існує багато різних класифікацій компетенцій. Одним з найпоширеніших є поділ на:

 • загальні компетенції — це ті, які необхідні для будь-якої професійної діяльності, наприклад, комунікативні навички, вміння працювати в команді, організаторські здібності тощо;
  спеціальні компетенції — це ті, які необхідні для певної професійної діяльності, наприклад, знання техніки, володіння певними навичками тощо.

А також і за рівнем особистої майстерності:

 • початковий рівень — на цьому рівні людина має лише базові знання і навички, необхідні для виконання простої рутинної роботи;
 • середній рівень — на цьому рівні людина має достатні знання і навички для виконання складніших завдань, може працювати самостійно і приймати рішення;
  високий рівень — на цьому рівні людина має глибокі знання і навички, може працювати над складними проектами, вирішувати нестандартні завдання, а також навчати та наставляти інших.

3. Як розвивати компетенції?

Розвиток компетенцій — це складний і тривалий процес. Він вимагає системного підходу і постійного вдосконалення. Існує багато різних способів розвитку компетенцій, серед яких:

 • Освіта і навчання — це один з найефективніших способів розвитку компетенцій. Освіта дає людині теоретичні знання, а навчання на робочому місці — практичні навички.
 • Досвід — ще один важливий фактор розвитку компетенцій. Чим більше досвіду має людина, тим краще вона справляється зі своїми завданнями.
 • Саморозвиток — це процес розвитку компетенцій за допомогою самостійного навчання, читання книг, відвідування тренінгів і семінарів.
 • Зворотній зв'язок — це отримання інформації про свою роботу від інших людей, наприклад, від керівника, колег, клієнтів. Зворотній зв'язок допомагає людині побачити свої слабкі сторони і працювати над їх поліпшенням.

Висновок

Компетенція — це сукупність знань, навичок, умінь, якостей та інших характеристик особистості, необхідних для успішної діяльності в певній сфері. Існує багато різних класифікацій компетенцій, але найбільш поширеним є поділ на загальні та спеціальні. Розвиток компетенцій — це складний і тривалий процес, який вимагає системного підходу і постійного вдосконалення.

Часті запитання

 1. Що таке компетенція?
 2. Які бувають види компетенцій?
 3. Як розвивати компетенції?
 4. Чому важливо розвивати компетенції?
 5. Які компетенції найбільш затребувані на ринку праці?

Тоже интересно