ЩО В АСТРОНОМІЇ ВИМІРЮЮТЬ У СВІТОВИХ РОКАХ

Що в астрономії вимірюють у світових роках?

Поняття світового року – це одиниця виміру в астрономії, яка використовується для визначення періоду часу, протягом якого один виток по еліптичній орбіті навколо центрального об'єкту здійснює масивне тіло. Ця одиниця заснована на орбітальному русі Землі навколо Сонця. Світовий рік не дорівнює одному звичайному тропічному року, який ми використовуємо для вимірювання часу на Землі. Звичайний тропічний рік триває 365 днів 5 годин 48 хвилин і 46 секунд. Світовий рік є довшим і становить 365 днів 6 годин 9 хвилин і 10 секунд.

Чому був запроваджений світовий рік?

Світовий рік був введений для того, щоб замінити звичайний тропічний рік в якості одиниці виміру для астрономічних розрахунків, оскільки останній має тенденцію змінюватися з часом. Це відбувається тому, що положення точки весняного рівнодення, яка використовується для визначення початку тропічного року, змінюється з часом через прецесію земної осі. Світовий рік, навпаки, не залежить від будь-яких змін в орієнтації земної осі. Це робить його більш стабільною і зручною одиницею вимірювання в астрономії.

Де використовується світовий рік?

Світовий рік використовується в астрономії для вимірювання періоду часу, необхідного планеті або іншому небесному об'єкту, щоб здійснити один повний оборот навколо центрального тіла. Наприклад, світовий рік Меркурія становить 87,97 днів, Венери — 224,7 дня, Марса — 686,98 днів, Юпітера — 11,86 року, Сатурна — 29,46 року, Урану — 84,01 року, Нептуна — 164,88 року, а Плутона — 248,09 року. Він також використовується для вимірювання періоду часу, необхідного зірці, щоб завершити один повний оборот навколо центра галактики. Наприклад, світовий рік Сонця навколо центру Чумацького Шляху становить приблизно 220-250 мільйонів років.

Як розраховується світовий рік?

1. Розуміння орбіти
Щоб розрахувати світовий рік, необхідно спочатку зрозуміти орбіту Землі навколо Сонця. Земля обертається по еліптичній орбіті, що означає, що її відстань до Сонця змінюється протягом року. Коли Земля знаходиться найближче до Сонця, вона називається перигелієм, а коли знаходиться найдалі від Сонця, вона називається афелієм.

2. Вимірювання часу орбіти
Далі необхідно виміряти час, який потрібен Землі, щоб здійснити один повний оборот навколо Сонця. Це можна зробити, відстежуючи положення Сонця відносно Землі протягом року. Коли Сонце проходить через точку весняного рівнодення, це означає, що Земля здійснила повний оборот навколо Сонця і настає новий світовий рік.

3. Розрахунок середньої швидкості
Після того, як виміряно час орбіти, можна обчислити середню швидкість Землі навколо Сонця. Це робиться шляхом поділу довжини орбіти Землі на час, необхідний для завершення одного обороту.

4. Обчислення світового року
Нарешті, щоб обчислити світовий рік, потрібно просто помножити середню швидкість Землі навколо Сонця на час, необхідний для завершення одного обороту. Результатом буде відстань, яку Земля проходить за один світовий рік.

Висновок

Світовий рік є зручною одиницею вимірювання в астрономії, яка використовується для вимірювання періоду часу, протягом якого один виток по еліптичній орбіті навколо центрального об'єкту здійснює масивне тіло. Вона не залежить від будь-яких змін в орієнтації земної осі, що робить її більш стабільною і зручною. Світовий рік використовується для вимірювання періоду часу, необхідного планеті або іншому небесному об'єкту, щоб здійснити один повний оборот навколо центрального тіла, а також для вимірювання періоду часу, необхідного зірці, щоб завершити один повний оборот навколо центра галактики.

Часті запитання:

  • Що таке світовий рік?
  • Чому був запроваджений світовий рік?
  • Де використовується світовий рік?
  • Як розраховується світовий рік?
  • Яка різниця між світовим роком і тропічним роком?

Тоже интересно