ЩО ТАКЕ ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ

Земельні паї

Земельний пай — це земельна ділянка, яка виділяється з земель сільськогосподарського призначення, що належать державі або територіальній громаді, і передається в приватну власність громадянам України. Земельні паї оформляються на осіб, які мають право на земельний пай, відповідно до норм Земельного кодексу України.

Історична передумова

Утворення земельних паїв було одним із основних елементів земельної реформи, розпочатої в Україні в 1990-х роках. Одним із головних завдань реформи була приватизація колгоспних і радгоспних земель. Земельні паї мали стати основою приватного сільськогосподарського виробництва.

Формування земельних паїв

Земельні паї формувалися за принципом рівноцінності, у межах земель кожної сільськогосподарської ділянки. Розмір земельного паю встановлювався за нормами, що враховували показники якості земель, розмір частки члена сільськогосподарського підприємства в його статутному фонді або наявність трудового стажу.

Процедура оформлення земельних паїв включала проведення інвентаризації земель, визначення розрахункового показника оцінки землі, розрахунок площі земельного паю та видачу державних актів на право власності на земельну ділянку.

Сучасний стан

Сучасна система земельних паїв в Україні є складною і неоднорідною. У процесі земельних реформ деякі землі, виділені в земельні паї, втратили свій цільовий характер і використовуються для несільськогосподарських цілей. Також відбувся процес концентрації земельних паїв у руках великих агрохолдингів та інших суб’єктів господарювання.

Багато власників земельних паїв не використовують їх безпосередньо для сільськогосподарської діяльності, а здають їх в оренду. Це створює ринок оренди земельних паїв, який регулюється відповідними нормативно-правовими актами.

Правовий статус земельних паїв

Земельні паї є об’єктами права власності, якими громадяни можуть вільно розпоряджатися в межах, визначених законом. Власники земельних паїв мають право володіти, користуватися і розпоряджатися своїми земельними ділянками, передавати їх у спадщину або дарувати.

Водночас, право власності на земельні паї не є абсолютним. Існує обмеження на продаж земельних паїв, встановлене мораторієм на продаж земель сільськогосподарського призначення. Крім того, власники земельних паїв повинні дотримуватися вимог земельного законодавства щодо раціонального використання земельних ресурсів.

Економічне значення земельних паїв

Земельні паї відіграють важливу роль в економіці України, оскільки вони є основним засобом виробництва в сільському господарстві. Земельні паї забезпечують виробництво продовольства, сприяють розвитку аграрного сектора та створюють робочі місця в сільській місцевості.

Однак існують проблеми, пов’язані з нераціональним використанням земельних паїв, їх концентрацією та спекулятивними операціями з ними. Це призводить до зменшення ефективності сільськогосподарського виробництва та зниження доходів населення.

Для вирішення цих проблем необхідно вдосконалювати систему земельних паїв, впроваджувати механізми підтримки дрібних власників і стимулювати ефективне використання земельних ресурсів.

Запитання 1: Що таке земельний пай?

Відповідь: Земельний пай – це частка у власності на землю, що належить окремим фізичним особам, які мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок. Розмір паю визначається розподілом земель колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, які існували в УРСР до початку земельної реформи.

Запитання 2: Хто має право на земельний пай?

Відповідь: Право на земельний пай мають громадяни України, які:

 • Мали право на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на час вступу в силу Земельного кодексу України (2002 рік).
 • Досягли 18-річного віку.
 • Не отримали права на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства до вступу в силу Земельного кодексу України.

Запитання 3: Яка площа земельного паю?

Відповідь: Площа земельного паю залежить від регіону, типу ґрунтів та кількості осіб, що мають право на приватизацію. В середньому, площа паю становить від 2 до 4 гектарів.

Запитання 4: Як отримати свідоцтво на право власності на земельний пай?

Відповідь: Для отримання свідоцтва на право власності на земельний пай необхідно:

 • Звернутися до органів місцевого самоврядування за місцем знаходження земельної ділянки.
 • Подати заяву про отримання свідоцтва.
 • Надати документи, що підтверджують право на пай.
 • Оплатити державне мито.

Запитання 5: Що можна робити із земельним паєм?

Відповідь: Власник земельного паю має право:

 • Використовувати пай для ведення особистого селянського господарства.
 • Передати пай в оренду.
 • Продати пай.
 • Об'єднати пай із сусідніми для створення земельного банку.
 • Передати пай у спадщину.

Тоже интересно