ЩО ТАКЕ ВЕРШИНА КУТА

Що таке вершина кута?

Кутами називають геометричні фігури, які складаються з двох променів, які виходять з однієї точки і називаються сторонами кута, і області, яка обмежена цими променями і називається внутрішньою областю кута.

Вершина кута – це початок двух променів, з яких складається кут.

Кути використовують для вимірювання кутів між прямими, площинами та об'єктами у фізичному світі.

Вершина кута є важливою точкою в геометрії, оскільки вона визначає положення кута і його властивості.

Типи вершин кутів

Вершини кутів можуть бути класифіковані за типом кута, який вони утворюють. Основними типами вершин кутів є:

 • Гостра вершина кута – вершина кута, яка утворює кут менше 90°.
 • Пряма вершина кута – вершина кута, яка утворює кут, рівний 90°.
 • Тупа вершина кута – вершина кута, яка утворює кут більше 90°.
 • Розгорнута вершина кута – вершина кута, яка утворює кут, рівний 180°.
 • Повний кут – вершина кута, яка утворює кут, рівний 360°.

Властивості вершини кута

Вершини кутів мають ряд властивостей, які можна використовувати для їх вимірювання та визначення.

Основні властивості вершин кутів:

 • Вершина кута є точкою перетину двох променів, які утворюють кут.
 • Вершина кута знаходиться всередині внутрішньої області кута.
 • Кут вимірюється в градусах, радіанах або градусах.
 • Величина кута дорівнює сумі кутів, які утворюються вершиною кута з кожним із двох променів, які її утворюють.
 • Вершина прямого кута знаходиться всередині прямокутника.
 • Вершина розгорнутого кута знаходиться всередині кола.

Вимірювання вершини кута

Вершини кутів можна вимірювати за допомогою транспортира або інших кутомірних приладів.

Щоб виміряти вершину кута за допомогою транспортира, необхідно:

 1. Розташувати транспортир так, щоб центр транспортира збігався з вершиною кута.
 2. Поєднати один з променів, які утворюють кут, з нульовою позначкою на транспортирі.
 3. Відзначити на транспортирі точку, яка знаходиться на іншому промені, який утворює кут.
 4. Величина кута дорівнює числу градусів між нульовою позначкою та відміченою точкою.

Застосування вершини кута

Вершини кутів використовуються в різних областях науки і техніки, таких як геометрія, фізика, астрономія, інженерія та інші.

Наприклад, вершини кутів використовуються для:

 • Вимірювання кутів між прямими, площинами та об'єктами в фізичному світі.
 • Обчислення площі та об'єму геометричних фігур.
 • Визначення траєкторії руху об'єктів.
 • Визначення напрямку руху об'єктів.
 • Визначення положення об'єктів у просторі.

Висновок

Вершина кута – це важлива точка в геометрії, яка визначає положення та властивості кута. Вершини кутів класифікуються за типом кута, який вони утворюють. Вершини кутів мають ряд властивостей, які можна використовувати для їх вимірювання та визначення. Вершини кутів використовуються в різних областях науки і техніки.

Запитання, що часто задаються:

 1. Що таке вершина кута?
 2. Які типи вершин кутів існують?
 3. Які властивості вершин кутів?
 4. Як виміряти вершину кута?
 5. Де використовуються вершини кутів?

Тоже интересно