ЩО ТАКЕ СЛОВОТВІРНИЙ РОЗБІР

Що таке словотвірний розбір?

Словотвірний розбір слова – це аналіз слова за його складом, щоб визначити, з яких частин воно складається і як воно утворилося. Розбір слова за складом є важливою частиною вивчення мови, оскільки він допомагає зрозуміти його структуру і значення.

План статті:

 1. Поняття словотвору та словотворення

 2. Словотвірний розбір слова

 3. Способи словотворення

 4. Етапи словотвірного розбору

 5. Приклади словотвірного розбору

 6. Висновок

 7. Часто задавані питання

Словотвірний розбір слова

Словотвірний розбір слова – це процес аналізу слова за його складом, щоб визначити, з яких частин воно складається і як воно утворилося. Розбір слова за складом є важливою частиною вивчення мови, оскільки він допомагає зрозуміти його структуру і значення.

Способи словотворення

Існує кілька способів утворення нових слів:

 • Афіксація – додавання префікса або суфікса до основи слова. Наприклад, слово "прикрасити" утворене від слова "краса" шляхом додавання префікса "при-".

 • Складання – з'єднання двох або більше основ слів в одне. Наприклад, слово "водоспад" утворене від слів "вода" і "спад".

 • Безафіксний спосіб – утворення нового слова без додавання афіксів або складання основ. Наприклад, слово "біг" утворене від дієслова "бігти" без додавання будь-яких афіксів.

Етапи словотвірного розбору

 • Визначити основу слова. Основа слова – це частина слова без закінчення і суфіксів. Наприклад, в слові "прикрасити" основа – "крас-".

 • Визначити префікс і суфікс. Префікс – це частина слова, яка стоїть перед основою, а суфікс – частина слова, яка стоїть після основи. Наприклад, в слові "прикрасити" префікс – "при-", а суфікс – "-и-".

 • Визначити спосіб словотворення. Спосіб словотворення – це спосіб, яким було утворено слово. Наприклад,слово "прикрасити" утворене способом афіксації префіксом "при-".

 • Визначити значення слова. Значення слова – це те, що воно означає. Наприклад, слово "прикрасити" означає "зробити більш красивим".

Приклади словотвірного розбору

 • Слово "прикрасити" утворено від слова "краса" шляхом додавання префікса "при-". Спосіб словотворення – афіксація префіксом. Значення слова "прикрасити" – "зробити більш красивим".

 • Слово "водоспад" утворене від слів "вода" і "спад" шляхом складання. Спосіб словотворення – складання. Значення слова "водоспад" – "потік води, що падає з висоти".

 • Слово "біг" утворене від дієслова "бігти" без додавання будь-яких афіксів. Спосіб словотворення – безафіксний. Значення слова "біг" – "швидкий рух ніг".

Висновок

Словотвірний розбір слова – це важлива частина вивчення мови, оскільки він допомагає зрозуміти його структуру і значення. Розбираючи слова за складом, ми можемо визначити їх спосіб словотворення, значення та інші важливі характеристики.

Часто задавані питання

 1. Що таке словотвірний розбір слова?

 2. Які є способи словотворення?

 3. Як правильно розібрати слово за складом?

 4. Яке значення має словотвірний розбір слова?

 5. Як словотвірний розбір слова допомагає зрозуміти його значення?

Тоже интересно