ЩО ТАКЕ СКЛАДЕНИЙ ПІДМЕТ

Складений підмет

У граматиці складений підмет — це підмет, що складається з двох або більше простих підметів, з’єднаних сполучниками-сурядниками. Простий підмет — це окреме слово або словосполучення, що називає предмет мовлення.

У складеному підметі прості підмети пов’язані між собою сполучниками-сурядниками «і», «а», «але», «та», «чи», «або» та іншими. Ці сполучники виражають відношення єднальності, протиставлення або роз’єднання між простими підметами.

Приклади складеного підмету:

– «Студент і викладач обговорювали навчальний матеріал.»
– «Хлопець та дівчина посварилися через дрібницю.»
– «Небо і море зливалися в одну блакитну смугу.»
– «Здоров’я чи кар’єра? Доводиться вибирати.»

Складені підмети можуть бути однорідними або неоднорідними. Однорідні підмети — це підмети, які називають однакові предмети або явища, а неоднорідні підмети — це підмети, які називають різні предмети або явища.

Приклади однорідних складених підметів:

– «Квіти і дерева прикрашали вулицю.»
– «Праця та відпочинок — частини життя.»
– «Справедливість і гідність — невід’ємні права людини.»

Приклади неоднорідних складених підметів:

– «Мама і діти гуляли в парку.»
– «Весна і зима — різні пори року.»
– «Світло і тінь створювали неймовірні візерунки.»

У складеному підметі присудок ставиться у множині, оскільки стосується кількох підметів.

Складені підмети широко використовуються у мовленні для вираження різних смислових відносин між предметами або явищами. Вони надають мові розмаїття, роблять її більш виразною та зв’язною.

Запитання 1: Що таке складений підмет?

Відповідь: Складений підмет – це вид підмета, який складається з двох або більше слів, що разом виконують функцію підмета в реченні. Його компоненти зазвичай з'єднуються за допомогою сполучників "і", "та", "або".

Запитання 2: Чи може складений підмет складатися з будь-яких слів?

Відповідь: Ні. Складений підмет може складатися лише з тих слів, які можуть виконувати функцію самостійного підмета, тобто з іменників, займенників або іменникових словосполучень. Наприклад: "дівчинка і хлопчик", "ми з сестрою", "будинок на пагорбі".

Запитання 3: Яка роль складеного підмета в реченні?

Відповідь: Складений підмет виконує ту саму роль в реченні, що й простий підмет: він називає особу, предмет або явище, про яке йдеться в реченні. Наприклад, у реченні "Брат і сестра прийшли в гості" складений підмет "брат і сестра" називає тих, хто прийшов.

Запитання 4: Як визначити головне слово в складеному підметі?

Відповідь: Головне слово в складеному підметі – це те слово, від якого залежать інші компоненти. Воно зазвичай стоїть першим у групі слів і визначає рід, число та особу підмета. Приклад: у складеному підметі "дівчинка і хлопчик" головне слово – "дівчинка", оскільки вона визначає рід (жіночий) і число (однина) всього підмета.

Запитання 5: Чи може складений підмет бути ускладнений другими членами речення?

Відповідь: Так, складений підмет може бути ускладнений другорядними членами речення, такими як означення, додатки або обставини. Наприклад: "Наш будинок, розташований на березі річки, дуже просторий". У цьому реченні складений підмет "Наш будинок" ускладнений означенням "розташований на березі річки".

Тоже интересно