ЩО ТАКЕ ПОНЯТТЯ ДОМІНАНТИ

Поняття домінанти

У широкому значенні термін "домінанта" використовується для позначення переважаючого або основного елемента в будь-якій системі чи структурі. У різних галузях знань домінанти можуть мати різні значення та характеристики.

Домінанта в психології

У психології домінанта розглядається як тимчасове збудження мозкових центрів, яке пригнічує активність інших центрів. Ця концепція була розроблена російським фізіологом О. А. Ухтомським і пояснює поведінкову відповідь організму на зовнішні стимули. Домінанта визначає пріоритетність реакцій мозку на різні сигнали і дозволяє організму фокусуватися на найважливіших завданнях.

Домінанта в мистецтві

У мистецтві домінантою називають елемент, який привертає найбільшу увагу глядача. Це може бути центральна фігура, основний колір, певний об'єкт або композиційний прийом. Домінанта створює візуальну ієрархію в творі мистецтва і спрямовує погляд глядача.

Домінанта в музиці

У музиці домінантою називається ступінь звукоряду, яка тягне за собою наступний ступінь – тоніку. Домінанта створює напругу і очікування, яке розряджається в тоніці. Ця динаміка відіграє ключову роль у музичній гармонії і композиції.

Домінанта в екології

В екології домінантою називають вид або групу видів, які мають найбільший вплив на дану екосистему. Домінанти часто характеризуються високою чисельністю, великим розміром або особливими екологічними нішами, що дає їм перевагу перед іншими видами. Домінанти грають важливу роль у підтримці біорізноманіття та функціонуванні екосистем.

Домінанта в географії

У географії домінантами називають висотні точки або території, які визначають ландшафт і є орієнтирами для навігації. Це можуть бути гори, хребти, рівнини або великі водні об'єкти. Домінанти допомагають складати карти, планувати маршрути і краще розуміти географічне розташування.

Домінанта в архітектурі

В архітектурі домінантою називають елемент будівлі, який виділяється своєю висотою, формою або іншими особливостями. Домінанти можуть бути куполи, вежі, шпилі або центральні нефи. Вони створюють архітектурний акцент, привертають увагу і визначають загальне враження від будівлі.

Домінанта в літературі

У літературі домінантою називають особливий прийом або мовну конструкцію, яка повторюється або виділяється на фоні інших елементів тексту. Це можуть бути рефрени, анафори, епіфори або епітети. Домінанти допомагають створити ритм, емоційне забарвлення і підкреслити важливі ідеї в літературному творі.

Домінанта в комунікації

У комунікації домінантою називають основну тему, ідею або повідомлення, яке передається цільовій аудиторії. Домінанта формується на етапі планування комунікаційної кампанії і повинна бути чіткою, лаконічною і легко запам'ятовуваною. Домінанта допомагає донести інформацію до аудиторії та досягти бажаних цілей комунікації.

Домінанта в економіці

В економіці домінантою називають фірму або галузь, яка займає провідне становище на ринку. Домінанти характеризуються високою часткою ринку, контролем над ресурсами та здатністю впливати на ціни. Домінанти можуть бути монополіями, олігополіями або картелями. Вони відіграють важливу роль у визначенні ринкової динаміки та економічної структури.

Домінанта в соціології

У соціології домінантою називають соціальну групу, клас або інституцію, яка має найбільшу владу та вплив у суспільстві. Домінанти формують соціальну ієрархію, контролюють ресурси та визначають культурні норми. Домінанти можуть змінюватися з часом в результаті соціальних рухів, політичних революцій або економічних зрушень.

Запитання 1: Що таке домінанта?

Відповідь: Домінанта – це провідний елемент у структурі композиції, який відіграє ключову роль в організації та об'єднанні всіх інших елементів. Вона виділяється своєю особливою виразністю, контрастом або іншими засобами, привертаючи до себе основну увагу глядача.

Запитання 2: Які види домінант існують?

Відповідь: Існує кілька видів домінант:

 • Колірна домінанта: Найбільш виражений або контрастний колір у композиції, який привертає увагу та впливає на сприйняття інших кольорів.
 • Тональна домінанта: Найбільш світлий або темний тон у композиції, що створює візуальний контраст і виділяє основні об'єкти.
 • Лінійна домінанта: Лінія, яка відрізняється своїм напрямком, довжиною або товщиною від інших ліній, виділяючи певні області або об'єкти.
 • Формова домінанта: Фігура або об'єкт, що відрізняється своєю формою, розміром або текстурою від інших елементів, стаючи візуальним центром композиції.

Запитання 3: Яке призначення домінанти?

Відповідь: Домінанта має кілька важливих призначень:

 • Організація композиції: Вона об'єднує різні елементи в ієрархічну структуру, створюючи єдність і цілісність.
 • Виділення ключових елементів: Домінанта привертає увагу до найважливіших об'єктів або областей композиції, акцентуючи на їх сутності.
 • Вплив на сприйняття: Домінантно розташовані елементи сприймаються як більш важливі, привабливі та запам'ятовуються.

Запитання 4: Як створити ефективну домінанту?

Відповідь: Існує кілька способів створити ефективну домінанту:

 • Контраст: Використання контрасту кольорів, тонів, ліній або форм, щоб виділити домінантний елемент.
 • Розташування: Розміщення домінанти в точці золотого перетину або інших візуально сильних позиціях.
 • Розмір і масштаб: Робити домінантний елемент більшим або виразнішим, щоб він одразу привертав увагу.
 • Ізоляція: Ізоляція домінантного елемента від інших, щоб він міг вільно "дихати" і не конкурувати з іншими елементами.

Запитання 5: У яких сферах використовується поняття домінанти?

Відповідь: Поняття домінанти використовується в різних сферах:

 • Мистецтво: Композиція у живописі, фотографії та дизайні.
 • Архітектура: Виділення головного входу, вежі або інших елементів у будівлі.
 • Психологія: Виділення стійких особливостей характеру або поведінки особи.
 • Музика: Виділення основної теми або мелодії у музичному творі.
 • Література: Виділення головного героя або конфлікту в літературному творі.

Тоже интересно