ЩО ТАКЕ НАСКРІЗНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ?

Що таке наскрізні змістові лінії?

Наскрізні змістові лінії – це інтегруючі концепції, навколо яких розгортаються навчально-виховні процеси на всіх етапах вивчення різних дисциплін у середній освіті. Це міст між різними предметами, який дозволяє учням побачити цілісну картину світу та зрозуміти зв’язок між різними явищами та процесами. Наскрізні змістові лінії – це погляд на світ через призму понять і закономірностей різних дисциплін. Це ключові поняття, які об’єднують знання з різних предметів і дозволяють учням розвивати системне мислення та розуміти цілісну картину світу.

Основні наскрізні змістові лінії:

 • Екологічна грамотність та сталий розвиток – екологічна грамотність полягає в розумінні взаємодії людини з природою та світу, в якому вона живе, а також у ставленні людини до природи. Вона передбачає бережливе ставлення до природи та повагу до всіх живих істот. Сталий розвиток передбачає задоволення потреб сучасних людей без шкоди для майбутніх поколінь.
 • Громадянська відповідальність – громадянська відповідальність передбачає готовність та здатність людини брати на себе відповідальність за власні дії, а також за діяльність групи, спільноти, суспільства. Громадянська відповідальність передбачає знання та виконання своїх прав та обов’язків, активну участь у житті суспільства та готовність до обстоювання своїх прав та прав інших людей.
 • Здоров'я та благополуччя – передбачає наявність у людини фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а також здатність підтримувати його на належному рівні. Це сприяє здоровому способу життя та благополуччю, як фізичному, так і психічному.
 • Підприємливість та фінансова грамотність – це сукупність знань, умінь та навичок, необхідних для того, щоб людина могла успішно діяти у сфері економіки та фінансів. Вона передбачає розуміння основ економіки, фінансів та менеджменту, а також здатність приймати обґрунтовані рішення в цих сферах.
 • Соціальна та культурна самоідентифікація – передбачає усвідомлення свого місця в суспільстві та культурі, а також здатність взаємодіяти з людьми різних культур та поважати їхні традиції. Це пов’язано з розумінням своєї власної ідентичності, а також здатністю до конструктивної взаємодії з людьми різних культур.

Як реалізувати наскрізні змістові лінії на практиці

Існує кілька способів реалізації наскрізних змістових ліній на практиці:

 • Інтеграція змісту різних дисциплін. Це означає, що вчитель може об’єднувати теми з різних дисциплін, щоб створити більш цілісну картину світу для учнів.
 • Використання міжпредметних проектів. Це завдання, які вимагають від учнів застосовувати знання з різних дисциплін для вирішення конкретної проблеми.
 • Проведення дискусій та дебатів. Це дозволяє учням обмінюватися думками з різних питань та розвивати критичне мислення.
 • Залучення учнів до дослідницької діяльності. Це дозволяє їм розвивати навички самостійного навчання та пошуку інформації.
 • Використання технологій. Це можуть бути комп’ютери, планшети, смартфони та інші пристрої, які можна використовувати для доступу до інформації, спілкування з іншими людьми та створення контенту.

Висновок

Наскрізні змістові лінії є важливою частиною сучасної освіти. Вони допомагають учням розвивати системне мислення, розуміти цілісну картину світу та готуватися до життя в сучасному світі.

Найчастіші запитання про наскрізні змістові лінії

 1. Які основні наскрізні змістові лінії?
 2. Як реалізувати наскрізні змістові лінії на практиці?
 3. Які переваги наскрізних змістових ліній?
 4. Які виклики пов’язані з реалізацією наскрізних змістових ліній?
 5. Як оцінювати результати реалізації наскрізних змістових ліній?

Тоже интересно