ЩО ТАКЕ IHR?

Вступ: ІHR (International Health Regulations), або Міжнародні здоров'яні норми, є ключовим інструментом в управлінні інтернаціональною співпрацею з метою запобігання та контролю поширення хвороб. Це єдиний міжнародний юридичний документ, що врегулює діяльність у сфері здоров'я, спрямований на надання захисту громадському здоров'ю в умовах міжнародних загроз.

1. Призначення та історія IHR

Призначення: IHR були прийняті з метою забезпечення спроможності держав у виявленні, оцінці, повідомленні та відповіді на загрози громадському здоров'ю, що можуть перетинати межі країн. Їх підтримка іноземних партнерів є важливим чинником в розвитку національних систем обладнання та реагування на надзвичайні ситуації.

Історія: IHR були затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) в 1969 році і були повністю переглянуті у 2005 році після пандемії синдрому гострого загострення дихальних інфекцій (SARS). Головними змінами у новому перегляді було розширення обсягу надзвичайних ситуацій, які підлягають повідомленню, включення інформаційних технологій у процедуру повідомлення та уточнення організаційних засад співпраці.

2. Основні принципи IHR

1. Відповідальність держави: Кожна держава-учасниця має зобов'язання розвивати та зміцнювати свої засоби обладнання та реагування на надзвичайні ситуації та забезпечувати наявність ефективної системи нагляду за громадським здоров'ям.

2. Доступність звітності: Держави-учасниці зобов'язані швидко обмінюватися достовірною інформацією про загрози громадському здоров'ю, що можуть мати міжнародне поширення.

3. Ненарокомність та обмеження для торговельних та міграційних заборон: При прийнятті заходів щодо запобігання та контролю захворювань, держави-учасниці повинні діяти відповідно до науково обгрунтованих міркувань та не завдаючи непропорційного пошкодження міжнародній торгівлі та економічному розвитку.

3. Зобов’язання україни за IHR

Надання інформації: Україна має зобов'язання повідомляти ВООЗ про загрози громадському здоров'ю згідно з IHR. Це включає екстрену звітність про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу для громадського здоров'я, а також щоденну відправку інформації про щеплення та стан обороноздатності.

4. Вплив COVID-19 на IHR

1. Зміна пріоритетів: COVID-19 викликав значні зрушення в імплементації IHR, адже багато країн навеликій мірі зосередилися на боротьбі з пандемією, призупинивши або обмеживши інші здоров'яні заходи.

2. Ухвалення нових правил: ВООЗ швидко реагувала на надзвичайну ситуацію, пов'язану з COVID-19, шляхом ухвалення нових рекомендацій та інструкцій щодо повідомлення та реагування на подібні загрози.

5. Часто задавані запитання про IHR

  • Які санкції можуть бути за невиконання IHR?
  • Які хвороби підлягають повідомленню згідно з IHR?
  • Як IHR сприяють управлінню надзвичайними ситуаціями в україні?
  • Як розпізнати, коли надзвичайна ситуація потребує повідомлення згідно з IHR?
  • Чи є можливість змінити IHR?

Висновок: IHR є основним інструментом управління міжнародною співпрацею для запобігання та контролю хвороб. Розвиток системи обладнання та реагування на надзвичайні ситуації, а також оперативна обмін інформацією – ключові аспекти успіху реалізації IHR. Запитання, часто ставлені з приводу IHR, свідчать про зацікавленість громади у реалізації цих норм та їх впливу на громадське здоров'я.

Питання:

  1. Які основні зони діяльності IHR?
  2. Як IHR впливають на подорожі?
  3. Які були головні зміни у прийнятті IHR у 2005 році?
  4. Чи успішні IHR у запобіганні світовим епідеміям?
  5. Як IHR допомагають україні вражати на надзвичайні ситуації у сфері здоров’я?

Тоже интересно