ЩО ТАКЕ I У МАТЕМАТИЦІ?

Що таке i у математиці?

У математиці і часто називають уявною одиницею, є комплексною величиною, що не має дійсного аналога. Вона є комплексним числом, квадрат якого дорівнює -1, і зазвичай позначається великою латинською літерою "i". Термін «уявна одиниця» був придуманий у 17 сталітті математиком Рене Декартом, який ставився до i як до числа, яке «уявне» в тому сенсі, що воно не має дійсного аналога.

Історія розвитку поняття i

Поняття уявної одиниці і вперше виникло в 16 столітті, коли італійський математик Джероламо Кардано розглядав випадки рівняння х2 + b = c, де b і c є додатними дійсними числами. Він відзначив, що квадратні корені з від’ємних чисел не можна знайти в межах дійсних чисел, і тому ввів уявне число i, яке визначив як квадратний корінь з -1.

Алгебраїчні властивості i

Уявна одиниця і має кілька важливих алгебраїчних властивостей:

 • i2 = -1
 • i3 = -i
 • i4 = 1
 • i-1 = -i

Геометричне представлення i

Уявну одиницю i можна також представити геометрично на комплексній площині. Комплексне число z = a + bi, де a і b є дійсними числами, може бути представлене точкою (a, b) на комплексній площині. Уявна одиниця i представлена точкою (0, 1).

Застосування уявної одиниці

Уявна одиниця i має широке застосування в математиці, фізиці та інженерії. Воно використовується в:

 • Електротехніці: i використовується для аналізу змінного струму та для вивчення електричних ланцюгів.
 • Квантовій механіці: i використовується для опису хвильових функцій частинок у квантовій фізиці.
 • Теорії сигналів: i використовується для аналізу та обробки сигналів.
 • Комп'ютерній графіці: i використовується для створення зображень у тривимірному просторі.

Часто задавані питання

 • Що таке уявна одиниця?
  Уявна одиниця, i, є комплексним числом, квадрат якого дорівнює -1.
 • Як використовується i в математиці?
  i використовується в багатьох областях математики, включаючи алгебру, аналіз, геометрію та теорію чисел.
 • Як використовується i в фізиці?
  i використовується в багатьох областях фізики, включаючи електротехніку, квантову механіку та теорію відносності.
 • Як використовується i в інженерії?
  i використовується в багатьох областях інженерії, включаючи електротехніку, машинобудування та авіаційну техніку.
 • Чи існують інші уявні числа?
  Так, існують інші уявні числа, які називаються чисто уявними числами. Чисто уявні числа є числами, які мають лише уявну частину і нульову дійсну частину.

Тоже интересно