ЩО ТАКЕ ГЛАГОЛИ НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВИ

Глагол в українській мові

Глагол — це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета, відповідає на питання “що робить?”, “що зробив?”, “що робитиме?”.

Основні граматичні категорії

* Вид: визначає внутрішню завершеність та результативність дії. Види глаголів: доконаний (позначає завершену дію: написати, копати) та недоконаний (позначає незавершену дію: писати, копатися);
* Час: визначає час здійснення дії. Часи глаголів: теперішній, минулий, майбутній;
* Особа: вказує на виконавця дії. Особи глаголів: 1-ша, 2-га, 3-тя;
* Число: вказує на кількість виконавців дії. Числа глаголів: однина, множина;
* Спосіб: визначає ставлення мовця до дії. Способи глаголів: дійсний, умовний, наказовий.

Морфологічні ознаки

* Префікс: частина слова, що стоїть перед коренем і додає певного відтінку значенню глагола (писати — переписати, казати — доказати);
* Суфікс: частина слова, що стоїть після кореня і утворює нові слова або форми (робити — робитись, ждати — заждати);
* Закінчення: змінна частина слова, що вказує на морфологічні категорії глагола (пишу, пишеш, пишуть);
* Основа: незмінна частина слова, що складається з кореня, суфікса та префікса (писати — писа-, пішов — іш-).

Семантико-граматичні розряди

* Перехідні: позначають дію, яка переходить на інший предмет (вити, чистити);
* Неперехідні: позначають дію, яка не переходить на інший предмет (бігати, спати).

Відмінювання глаголів

Глаголи відмінюються за особами, числами, часами та способами. Відмінювання відбувається за допомогою закінчень.

Творення глаголів

Нові глаголи можуть утворюватися за допомогою:

* Префіксації: додавання префікса до існуючого дієслова (робити — переробити);
* Суфіксації: додавання суфікса до існуючого дієслова (робити — робитись);
* Конверсії: перехід іменників, прикметників або прислівників у дієслова (лінь — лінуватися, веселий — веселити, завтра — завторювати).

Функції глагола в реченні

Глагол може виконувати функції:

* Присудка: передає основну дію в реченні (Діти граються);
* Зв’язки: з’єднує частини складеного присудка (Він був хворий);
* Додатка: доповнює присудок, відповідаючи на питання відмінкових форм (Вона читає книгу).

Роль глагола в мові

Глаголи відіграють важливу роль у мові, оскільки виражають дії, стани та події. Вони є основою речення, передають динаміку та розвиток подій. Без глаголів мова була б статичною та невиразною.

Запитання 1: Що таке глаголи в українській мові?

Відповідь: Глагол — це самостійна частина мови, яка виражає дію або стан предмета і відповідає на питання "що робити?" або "що зробити?".

Запитання 2: Які основні форми глагола?

Відповідь: Основними формами глагола є:

 • Інфінітив (неозначена форма): робити, зробити
 • Теперішній час: роблю, робите
 • Минулий час: робив, зробив
 • Майбутній час: робитиму, зроблю
 • Умовний спосіб: робив би, зробив би
 • Наказовий спосіб: роби, зробіть

Запитання 3: Як змінюються глаголи?

Відповідь: Глаголи змінюються за:

 • Особами: я роблю, ти робиш, він/вона/воно робить
 • Числами: роблю, робимо, робите, роблять
 • Часами: роблю (тепер.), робив (мин.), робитиму (майб.)
 • Способами: роблю (дійсн.), робив би (умовн.), роби (наказ.)

Запитання 4: Які є види глаголів?

Відповідь: Основними видами глаголів є:

 • Перехідні: роблю вправу, читаю книгу
 • Неперехідні: іду, думаю
 • Доконані: зробив, вирішив
 • Недоконані: роблю, вирішую
 • Зворотні: повертаюсь, миюсь

Запитання 5: Яка роль глаголів у реченні?

Відповідь: Глаголи в реченні є граматичною основою, тобто виражають дію або стан предмета і пов'язують його з іншими членами речення. Вони також можуть виступати присудками, частиною складеного присудка або інфінітивом.

Тоже интересно