ЩО ТАКЕ ДВАДЦЯТИЙ З’ЇЗД КПРС

Що таке двадцятий з'їзд КПРС?

Історія КПРС

Комуністична партія Радянського Союзу (КПРС) була правлячою партією Радянського Союзу з 1917 по 1991 рік. За цей час партія зазнала низку з'їздів, на яких обговорювалася політика та приймалися рішення про майбутнє країни.

Одним з найважливіших з'їздів КПРС був двадцятий, який відбувся в лютому 1956 року. На цьому з'їзді Микита Хрущов, який був тоді першим секретарем ЦК КПРС, виступив з доповіддю, в якій він різко критикував культ особистості Сталіна. Цей виступ, відомий як "Таємна доповідь", став поворотним моментом в історії КПРС та Радянського Союзу.

ХХ з'їзд був одним із найважливіших з'їздів у історії партії, оскільки на ньому був розглянутий ряд принциповихПитань, що стосувалися як внутрішньопартійної, так і зовнішньої політики. На з'їзді були розглянуті питання економічного розвитку країни, стратегія партії в міжнародних відносинах, а також питання партійного будівництва і зміцнення зв'язків партії з масами. З'їзд високо оцінив діяльність Центрального Комітету партії на чолі з М.С. Хрущовим.

Значення ХХ з'їзду

Доповідь Хрущова на двадцятому з'їзді КПРС мала глибокий вплив на радянське суспільство. Вона призвела до хвилі лібералізації та демократизації, яка торкнулася всіх сфер життя країни. Були реабілітовані жертви сталінських репресій, дозволена публікація критичних статей у пресі, а також створені нові творчі спілки та громадські організації.

Двадцятий з'їзд КПРС також ознаменував початок нової ери в міжнародних відносинах. Хрущов виступив з пропозицією про мирне співіснування між державами з різним соціальним ладом, що призвело до розрядки напруженості в міжнародних відносинах і початку процесу ядерного роззброєння.

Наслідки ХХ з'їзду

Двадцятий з'їзд КПРС мав далекосяжні наслідки для Радянського Союзу і всього світу. Він став початком процесу десталінізації, який тривав до кінця 1980-х років. З'їзд також призвів до лібералізації радянського суспільства і розвитку нових напрямків в економіці, культурі та політиці.

ХХ з'їзд справив величезний вплив на політичне та соціальне життя радянського суспільства. Він став своєрідним вододілом між сталінським періодом і новими тенденціями в розвитку країни.

Висновки

Двадцятий з'їзд КПРС був одним із найважливіших з'їздів у історії партії та Радянського Союзу в цілому. Він став початком нової ери в розвитку країни, ознаменованої лібералізацією, демократизацією та розрядкою міжнародної напруженості.

Часті питання, що задаються

  • Що таке культ особистості Сталіна?

Культ особистості Сталіна – це форма поклоніння Сталіну, що існувала в Радянському Союзі з кінця 1920-х до середини 1950-х років. Сталін був представлений як непогрішний лідер, а його ім'я оточували культ і поклоніння.

  • Що таке лібералізація та демократизація?

Лібералізація – це процес послаблення державного контролю над економікою та суспільним життям, а демократизація – це процес розширення прав і свобод громадян. Лібералізація та демократизація були одними з основних напрямків політики Хрущова після ХХ з'їзду КПРС.

  • Що таке мирне співіснування?

Мирне співіснування – це політика, яка передбачає відмову від застосування військової сили для вирішення міжнародних конфліктів. Хрущов виступив з пропозицією про мирне співіснування між державами з різним соціальним ладом на ХХ з'їзді КПРС, що призвело до розрядки міжнародної напруженості та початку процесу ядерного роззброєння.

  • Що таке Хрущовська відлига?

Хрущовська відлига – це період лібералізації та демократизації в Радянському Союзі, який розпочався після ХХ з'їзду КПРС в 1956 році. Відлига закінчилася в 1964 році, коли Хрущова було відсторонено від влади.

  • Що таке десталінізація?

Десталінізація – це процес перегляду і засудження сталінського режиму, що розпочався після ХХ з'їзду КПРС в 1956 році. Десталінізація включала реабілітацію жертв сталінських репресій, публікацію критичних статей у пресі, а також створення нових творчих спілок та громадських організацій.

Тоже интересно