ЩО ТАКЕ АТОМНА МАСА

Атомна маса

Атомна маса – це середньозважене значення мас усіх ізотопів елемента, зважене за їхньою відносною поширеністю. Вимірюється в атомних одиницях маси (а.о.м.), де одиницею є 1/12 маси атома вуглецю-12.

Атомна маса залежить від:

* Ізотопного складу елемента. Ізотопи – це атоми одного елемента, які мають різну кількість нейтронів у ядрі, що зумовлює різницю в масі.
* Відносної поширеності ізотопів у природі. Для визначення атомної маси враховують відносну кількість кожного ізотопу.

Атомна маса широко використовується в хімії для розрахунків:

* Молекулярної маси сполук. Атомні маси елементів, що входять до складу сполуки, використовуються для визначення її молекулярної маси.
* Стехіометричних співвідношень у хімічних реакціях. Атомні маси елементів допомагають визначити пропорції реагентів і продуктів у хімічних реакціях.
* Електронної конфігурації елементів. Виходячи з атомної маси, можна робити висновки про кількість протонів і нейтронів у ядрі атома, що впливає на електронну конфігурацію.
* Визначення ізотопного складу зразків. За відомою атомною масою можна визначити, які ізотопи входять до складу зразка та в якому співвідношенні.

Періодична система елементів Менделєєва розроблена на основі збільшення атомної маси елементів. Таким чином, атомна маса є важливою характеристикою елемента, яка дозволяє його ідентифікувати, вивчати його властивості та використовувати для практичних цілей.

Запитання 1: Що таке атомна маса?

Атомна маса – це середньозважене значення мас усіх ізотопів елемента, зважене з урахуванням їх відносної поширеності в природі. Вона виражається в атомних одиницях маси (а.о.м.) або за шкалою відносних атомних мас, де атомна маса ізотопу вуглецю-12 дорівнює 12.

Запитання 2: Яким чином атомна маса відрізняється від масового числа?

Масове число – це число протонів і нейтронів у ядрі атома. Атомна маса – це середньозважене значення мас усіх ізотопів елемента, включаючи маси протонів, нейтронів і електронів. Оскільки електрони мають дуже малу масу, вони не роблять значного внеску в атомну масу.

Запитання 3: Як обчислити атомну масу?

Атомну масу обчислюють як середньозважене значення мас усіх ізотопів елемента, зважене з урахуванням їх природної відносної поширеності. Формула для обчислення атомної маси:

Атомна маса = (маса ізотопу-1 * відносна поширеність ізотопу-1) + (маса ізотопу-2 * відносна поширеність ізотопу-2) + …

Запитання 4: Для чого використовують атомну масу?

Атомну масу використовують для:

  • Визначення стехіометричних співвідношень у хімічних реакціях
  • Розрахунок молекулярної маси та формульних мас
  • Визначення відносної атомної маси елементів
  • Класифікації елементів у таблиці Менделєєва

Запитання 5: Чому атомна маса, виражена за шкалою відносних атомних мас, може не бути цілим числом?

Шкала відносних атомних мас заснована на ізотопі вуглецю-12, атомна маса якого дорівнює 12. Однак більшість елементів мають кілька ізотопів з різними масовими числами. Середня маса усіх ізотопів може не бути цілим числом, тому атомна маса, виражена за цією шкалою, також може бути не цілим числом.

Тоже интересно