ЩО ПИСАТИ У СВІДОЦТВІ ДОСЯГНЕНЬ 2 КЛАС

Перші кроки до успіху: створюємо свідоцтво досягнень для учня 2 класу

Для батьків та викладачів 2 класу важливою частиною навчального року є складання свідоцтва досягнень для кожного учня. Це документ, який фіксує успіхи та наполегливу працю дитини протягом навчального року. В цьому документі зазначаються досягнення учня у різних сферах, від академічних до творчих та соціальних.

Перед тим, як приступити до написання свідоцтва, необхідно чітко розуміти, яку мету воно має, як його потрібно правильно скласти і що саме відобразити в ньому.

Чим корисне свідоцтво досягнень для учня 2 класу?

Мотивація. Свідоцтво досягнень є потужним мотиваційним інструментом, який допомагає учням відчувати гордість за свої успіхи та прагнення досягати нових висот.

Відстежування прогресу. Свідоцтво досягнень дозволяє батькам і викладачам відстежувати прогрес учня, оцінюючи його успіхи та недоліки.

Розвиток самооцінки. Свідоцтво досягнень допомагає учням розвивати адекватну самооцінку, усвідомлюючи свої сильні та слабкі сторони.

Підготовка до майбутнього. Свідоцтво досягнень може бути використано для підготовки дитини до навчання у вищих класах, надаючи йому необхідні знання та навички.

Як правильно скласти свідоцтво досягнень для учня 2 класу?

 1. Зберіть інформацію про учня. Перш ніж приступити до написання свідоцтва досягнень, необхідно зібрати якомога більше інформації про учня. Це може бути інформація про його академічні досягнення, участь у шкільному житті, творчу активність тощо.

 2. Проаналізуйте зібрану інформацію. Після того, як вся інформація зібрана, її необхідно проаналізувати та виділити найбільш значущі та важливі досягнення учня.

 3. Виберіть відповідну структуру для свідоцтва досягнень. Існує кілька різних структур свідоцтв досягнень, які можна використовувати. Найпоширенішими є:

Хронологічна структура. У свідоцтві досягнень, складеному в хронологічній структурі, досягнення учня перераховуються в порядку їх досягнення.

Тематична структура. У свідоцтві досягнень, складеному в тематичній структурі, досягнення учня групуються за певними темами, наприклад, "Академічні досягнення", "Творча активність", "Соціальна активність" тощо.

 1. Напишіть свідоцтво досягнень. На основі обраної структури та зібраної інформації ви можете приступити до написання свідоцтва досягнень.

 2. Перевірте свідоцтво досягнень перед його підписанням. Перш ніж підписати свідоцтво досягнень, переконайтеся, що в ньому немає помилок, а вся інформація достовірна та актуальна.

Що писати у свідоцтві досягнень для учня 2 класу?

 1. Академічні досягнення:

Українська мова. Оцінюються читання, письмо, граматика та правопис.

Математика. Оцінюються арифметичні операції, геометричні фігури, вимірювання тощо.

Англійська мова. Оцінюється розуміння мови на слух та читання, а також говоріння та письмо.

Природознавство. Оцінюються знання про навколишній світ, рослини і тварини, природні явища тощо.

Історія та суспільствознавство. Оцінюються знання про історію України, географію, культуру та суспільне життя.

 1. Творча активність:

Образотворче мистецтво. Оцінюються навички малювання, ліплення, аплікації тощо.

Музика. Оцінюються вокальні та інструментальні навички, а також знання музичної грамоти.

Танець. Оцінюються навички виконання різних танцювальних рухів та композицій.

 1. Соціальна активність:

Участь у шкільному самоврядуванні. Оцінюється участь учня у роботі шкільного парламенту, учнівського комітету та інших органів самоврядування.

Участь у позакласній діяльності. Оцінюється участь учня у різних позакласних заходах, таких як конкурси, олімпіади, екскурсії, тощо.

Участь у волонтерській діяльності. Оцінюється участь учня у волонтерських проектах і програмах.

 1. Особистісні якості:

Старанність. Оцінюється здатність учня докладати зусиль для досягнення поставлених цілей.

Відповідальність. Оцінюється здатність учня відповідати за свої слова та вчинки.

Комунікабельність. Оцінюється здатність учня встановлювати та підтримувати конструктивні відносини з оточуючими.

Висновок:

Свідоцтво досягнень має стати не просто формальним документом, а свідченням того, що дитина прогресує в навчанні, здобуває знання, розвивається та стає краще. Воно має зберігатися і надалі слугувати для учня мотиватором та показувати батькам та викладачам, які знання, вміння та ціннісні орієнтації склалися в нього за час навчання в початковій школі.

Запитання, що часто задаються:

 1. Що таке свідоцтво досягнень учня 2 класу?

 2. Яка мета свідоцтва досягнень учня 2 класу?

 3. Як правильно скласти свідоцтво досягнень учня 2 класу?

 4. Що писати у свідоцтві досягнень учня 2 класу?

 5. Які документи необхідні для отримання свідоцтва досягнень учня 2 класу?

Тоже интересно