ЩО ОЗНАЧАЄ СЛОВО СТАТУТ?

Що означає слово «статут»?

Слово «статут» походить від латинського слова «statutum», що означає «постанова», «закон». Статутом називається документ, який регулює діяльність організації, установи чи підприємства. Статут є основним документом організації і визначає її цілі, завдання, структуру, порядок діяльності та інші важливі питання.

Історичний огляд розвитку поняття «статут»

Перші статути з'явилися в Стародавньому Римі. У них були зафіксовані закони та постанови, які регулювали різні сфери життя римської держави. Згодом статути почали використовувати в інших країнах Європи.

У середньовічній Європі статути були одним з основних джерел права. Вони регулювали різні сфери життя, такі як торгівля, ремесло, міське управління. Статути часто приймалися на місцевому рівні і мали силу тільки в межах певного міста або регіону.

У сучасному світі статути використовуються для регулювання діяльності різноманітних організацій. Вони є основними документами акціонерних товариств, благодійних фондів, громадських об'єднань тощо. Статут організації визначає її цілі та завдання, структуру та порядок діяльності, права та обов'язки членів.

Функції статуту

Статут виконує ряд важливих функцій:

 • визначає правовий статус організації;
 • регулює діяльність організації;
 • захищає права та інтереси членів організації;
 • сприяє ефективній роботі організації.

Структура статуту

Статут організації зазвичай містить такі розділи:

 • загальні положення;
 • цілі та завдання організації;
 • структура організації;
 • порядок діяльності організації;
 • права та обов'язки членів організації;
 • майно організації;
 • фінансово-господарська діяльність організації;
 • припинення діяльності організації.

Порядок прийняття статуту

Статут організації приймається на установчих зборах. Для того, щоб статут вважався чинним, він повинен бути затверджений відповідними органами влади.

Зміни та доповнення до статуту

У статут організації можуть вноситися зміни та доповнення. Для цього потрібно провести установчі збори та прийняти відповідне рішення. Зміни та доповнення до статуту повинні бути затверджені відповідними органами влади.

5 запитань, що часто задаються по темі статті

 1. Що таке статут?
 2. Які функції виконує статут?
 3. Яка структура статуту?
 4. Як приймається статут?
 5. Як вносяться зміни та доповнення до статуту?

Тоже интересно