РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ МІЖ ДВОМА ТОЧКАМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Електрика – це розділ фізики, що вивчає явища, пов'язані з рухом зарядів. Одним з основних понять в електриці є потенціал. Потенціал – це величина, яка характеризує відношення роботи, яку подолає заряд, рухаючись між двома точками, до величини цього заряду. У цій статті ми розглянемо різницю потенціалів між двома точками електричного кола, її значення та відношення до електричного струму.

1. Що таке потенціал

Потенціал в фізиці вимірюється в вольтах (В) і показує, наскільки енергія заряду змінюється при переході від однієї точки до іншої. Він є характеристикою електричного поля і залежить від розташування точки в просторі. Потенціал може бути додатнім, негативним або нульовим, залежно від електричного заряду, який створює поле.

1.1 Додатній потенціал

Додатній потенціал вказує на те, що роботу виконує зовнішня сила, переносячи заряд від точки з меншим потенціалом до точки з більшим потенціалом. Чим більший додатній потенціал, тим більша робота виконується для переходу заряду між точками.

1.2 Негативний потенціал

Негативний потенціал вказує на те, що робота виконується проти зовнішньої сили, переносячи заряд від точки з більшим потенціалом до точки з меншим потенціалом. Чим більший негативний потенціал, тим більша робота виконується для переходу заряду між точками.

2. Різниця потенціалів

Різниця потенціалів показує, наскільки змінюється потенціал між двома точками в електричному колі. Вимірюється в Вольтах і показує напрямок руху заряду. Якщо різниця потенціалів між двома точками дорівнює нулю, то тоді потенціали цих точок рівні. Різниця потенціалів між точками A і B може бути обчислена за допомогою формули:

2.1. Формула для розрахунку різниці потенціалів

ΔV = VB – VA,

  де ΔV - різниця потенціалів, V<sub>B</sub> - потенціал точки B, V<sub>A</sub> - потенціал точки A.

3. Значення різниці потенціалів

Різниця потенціалів є важливою характеристикою для розрахунку електричного струму, який протікає через коло. Вона вказує на наявність електричного поля між двома точками і може використовуватися для розрахунку електричної потужності. Також, знаючи різницю потенціалів, можна визначити роботу, потрібну для переміщення заряду між точками.

3.1 Актуальна різниця потенціалів

Актуальна різниця потенціалів вказує на різницю потенціалів між двома точками в конкретний момент часу. Вона може змінюватися з часом, залежно від зміни напруги або електричного поля.

3.2 Постійна різниця потенціалів

Постійна різниця потенціалів вказує на різницю потенціалів між двома точками, яка залишається постійною в певній системі. Це може статися, наприклад, у сталому електричному колі, де немає зміни напруги або електричного поля.

4. Висновок

Різниця потенціалів між двома точками електричного кола визначає величину електричного поля та впливає на рух заряду в колі. Вона дозволяє розрахувати електричний струм і знаходить застосування в багатьох галузях, де необхідно зрозуміти характеристики електричного кола.

5 Запитання, що часто задаються по темі

1. Як розрахувати різницю потенціалів між двома точками?
2. Яке значення має різниця потенціалів для електричного струму?
3. Яка різниця між додатним та негативним потенціалом?
4. Які є типи різниці потенціалів?
5. Де можна застосувати різницю потенціалів в реальному житті?

Тоже интересно