РІЗНИЦЯ МІЖ СФЕРОЮ ТА КУЛЕЮ

Різниця між Сферою та Кулею: Детальне порівняння та Наочні приклади

Сфера та куля — це два тіла в геометрії, які часто використовуються для опису об'єктів у нашому повсякденному житті. Наприклад, Земля є сферою, а футбольний м'яч є кулею. Але в чому саме різниця між цими двома тілами? Давайте розберемося в цій статті!

Сфера:

 • Повна тривимірна поверхня, що складається з усіх точок, які знаходяться на однаковій відстані від центру.
 • Має тривимірний об'єм та двовимірну поверхню.
 • Внутрішня частина сфери називається її інтер'єром, а зовнішня частина — екстер'єром.
 • Приклади сфер: Земля, куля, атомне ядро.

Куля:

 • Тривимірне тверде тіло, обмежене сферичною поверхнею.
 • Має тривимірний об'єм та тривимірну поверхню.
 • Внутрішня частина кулі називається її інтер'єром, а зовнішня частина — екстер'єром.
 • Приклади куль: баскетбольний м'яч, медичний м'яч, планети.

Спільні риси:

 • І сфера, і куля є тривимірними тілами.
 • І сфера, і куля мають круглий поперечний переріз.

Відмінні риси:

 • Сфера — це поверхня, що складається з усіх точок, рівновіддалених від центральної точки. Куля — це тверде тіло з суцільним об'ємом.
 • Куля має кінцевий об'єм, а сфера не має.
 • Радіус сфери визначає тільки відстань від центра до поверхні, а радіус кулі визначає відстань від центра до будь-якої точки на її поверхні.
 • Сфера — це двовимірне тіло, а куля — тривимірне.

Практичні приклади:

 • Земля є сферою, навколо якої обертаються супутники.
 • Повітряна куля є кулею, наповненою газом.
 • М'яч для гольфу є кулею, яка використовується в грі в гольф.
 • Атомне ядро є сферою з позитивно зарядженими протонами.

Питання та відповіді:

 1. У чому основна відмінність між сферою та кулею?
  Сфера — це поверхня, а куля — це тверде тіло, обмежене сферичною поверхнею.

 2. Які реальні приклади сфери та кулі?
  Земля — це приклад сфери, а баскетбольний м'яч — приклад кулі.

 3. Як обчислити об'єм сфери?
  Об'єм сфери можна обчислити за формулою 4/3 * π * r³, де r — радіус сфери.

 4. Як обчислити площу кулі?
  Площу кулі можна обчислити за формулою 4 * π * r², де r — радіус кулі.

 5. Яке практичне значення мають сфери та кулі в науці та технологіях?
  Сфери та кулі широко використовуються в науці та технологіях, наприклад, в астрономії, інженерії та медицині

Тоже интересно