РІЗНИЦЯ МІЖ МЕЙОЗОМ І МІТОЗОМ

Мейоз і мітоз є двома різними способами розподілу клітин. Мейоз використовується для створення гамет (статевих клітин), тоді як мітоз використовується для росту і відновлення тканин.

Основні відмінності

 • Кількість поділів: Мейоз складається з двох поділів, які призводять до утворення чотирьох гамет. Мітоз складається з одного поділу, який призводить до утворення двох генетично ідентичних клітин.
 • Кількість хромосом: Під час мейозу кількість хромосом зменшується вдвічі, з диплоїдного (2n) до гаплоїдного (n). Під час мітозу кількість хромосом зберігається постійною.
 • Рекомбінація генетичного матеріалу: Під час мейозу відбувається рекомбінація генетичного матеріалу, що призводить до створення генетично різноманітних гамет. Під час мітозу рекомбінації генетичного матеріалу не відбувається.

Поетапний план

 1. Що таке мейоз і мітоз?
 2. Основні відмінності між мейозом і мітозом.
 3. Детальний опис мейозу.
 4. Детальний опис мітозу.
 5. Порівняльна таблиця мейозу та мітозу.
 6. Висновок.

Мейоз

Мейоз — це процес поділу клітин, в результаті якого утворюються гамети (статеві клітини). Мейоз — це дві послідовні поділи, які відбуваються в дві стадії: мейоз I і мейоз II.

Мейоз I:

 • Під час мейозу I диплоїдна клітина ділиться на дві гаплоїдні клітини.
 • Хромосоми конденсуються і вишиковуються в парі.
 • Відбувається кросинговер, під час якого відбувається обмін генетичним матеріалом між гомологічними хромосомами.
 • Пару гомологічних хромосом розділяються і відходять до протилежних полюсів клітини.

Мейоз II:

 • Під час мейозу II кожна з двох гаплоїдних клітин ділиться на дві гаплоїдні клітини.
 • Хромосоми конденсуються і вишиковуються в центрі клітини.
 • Сестринські хроматиди розділяються і відходять до протилежних полюсів клітини.
 • У результаті мейозу утворюються чотири гаплоїдні клітини, які несуть різну генетичну інформацію.

Мітоз

Мітоз — це процес поділу клітин, в результаті якого утворюються дві генетично ідентичні клітини. Мітоз — це один поділ, який відбувається в чотири стадії: профаза, метафаза, анафаза і телофаза.

Профаза:

 • Під час профази хромосоми конденсуються і стають видимими.
 • Ядерна оболонка руйнується.
 • Клітинний центр ділиться на дві частини, які відходять до протилежних полюсів клітини.

Метафаза:

 • Під час метафази хромосоми вишиковуються в центрі клітини.
 • Центромери хромосом прикріплюються до мікротрубочок клітинного центру.

Анафаза:

 • Під час анафази сестринські хроматиди розділяються і відходять до протилежних полюсів клітини.
 • Клітина починає подовжуватися.

Телофаза:

 • Під час телофази хромосоми деконденсуються і стають невидимими.
 • Ядерна оболонка формується навколо кожної з двох нових клітин.
 • Клітинна мембрана ділиться, і утворюються дві генетично ідентичні клітини.

Порівняльна таблиця мейозу та мітозу

ХарактеристикаМейозМітоз
Кількість поділівДваОдин
Кількість хромосомДиплоїдний (2n) до гаплоїдного (n)Залишається постійним
Рекомбінація генетичного матеріалуВідбуваєтьсяНе відбувається
Кількість дочірніх клітинЧотириДві
ФункціяСтворення гаметРіст і відновлення тканин

Висновок

Мейоз і мітоз — це два різні способи поділу клітин, які мають різні функції. Мейоз використовується для створення гамет, тоді як мітоз використовується для росту і відновлення тканин.

5 запитань, що часто задаються по темі статті:

 1. Що таке мейоз?
 2. Що таке мітоз?
 3. Які основні відмінності між мейозом і мітозом?
 4. Як відбувається мейоз?
 5. Як відбувається мітоз?

Тоже интересно