РІЗНИЦЯ МІЖ ФОРВАРДОМ І Ф’ЮЧЕРСОМ

Форвард і ф’ючерс є похідними фінансовими інструментами, які представляють угоди на купівлю чи продаж активу в майбутньому за фіксованою ціною. Вони відрізняються за характером правового зобов’язання, умов торгівлі та способом розрахунків.

Правове зобов’язання

Форвард є приватним контрактом, який узгоджується безпосередньо між двома сторонами, зазвичай позабіржовим. Хоча форварди є юридично обов’язковими, вони не підпадають під нормативне регулювання, як ф’ючерси. Сторони мають право виконати або розірвати контракт на свій розсуд.

Ф’ючерс, навпаки, є стандартизованим контрактом, який торгується на біржі. Він регулюється суворими правилами, встановленими біржою, і юридично зобов’язує обидві сторони виконати свої зобов’язання.

Умови торгівлі

Форварди можуть бути налаштовані для задоволення конкретних вимог сторін. Вони можуть мати різні терміни виконання, від кількох днів до кількох років, і специфічні умови щодо активу, що лежить в основі. Форварди не є ліквідними, оскільки вони не торгуються на біржі.

Ф’ючерси мають стандартизовані умови, встановлені біржею. Вони торгуються на визначені терміни, мають чітко визначений розмір контракту та торговельні години. Ф’ючерси є високоліквідними, оскільки ними активно торгують на вторинному ринку.

Розрахунки

Форварди розраховуються на дату виконання контракту. Сторона, яка купила контракт на купівлю, отримує актив, а сторона, яка продала контракт на продаж, постачає актив. Розрахунки здійснюються за фіксованою ціною, вказаною в контракті.

Ф’ючерси розраховуються щодня до дати виконання. Кожна сторона розраховується згідно з поточною ринковою ціною активу, а прибутки або збитки зараховуються на рахунки сторін. Це гарантує, що жодна сторона не втратить гроші до дати виконання. В день виконання ф’ючерс зазвичай виконується шляхом фізичної поставки активу, але більшість ф’ючерсних контрактів закриваються до дати виконання шляхом укладення протилежної позиції.

Інші відмінності

Форварди зазвичай не вимагають маржинального забезпечення, оскільки вони є приватними контрактами. Ф’ючерси, з іншого боку, вимагають маржинального забезпечення, щоб мінімізувати ризик дефолту.

Форварди можуть бути використані для хеджування ризиків, связанных с колебаниями цен на актив. Ф’ючерси можуть бути використані для спекуляцій, арбітражу і хеджування.

Форварди і ф’ючерси є схожими фінансовими інструментами, але вони відрізняються за характером правового зобов’язання, умовами торгівлі та способом розрахунків. Форварди є приватними контрактами, не підпадають під регулювання і не ліквідні. Ф’ючерси є стандартизованими, регульованими контрактами, які торгуються на біржі та високоліквідні. Вибір між форвардом і ф’ючерсом залежить від конкретних потреб і вимог учасників ринку.

Запитання 1: У чому полягає основна відмінність між форвардом і ф'ючерсом?

Відповідь: Основна відмінність полягає в юридичній зобов'язаності та стандартизації. Форвард є двостороннім, нестандартним контрактом, що зобов'язує обидві сторони купити або продати конкретний актив за обумовленою ціною в майбутній момент часу. Ф'ючерс, навпаки, є стандартизованим контрактом, який торгується на біржі і зобов'язує тільки одну зі сторін до купівлі або продажу активу.

Запитання 2: Чи однакова дата розрахунку для форвардів і ф'ючерсів?

Відповідь: Ні, дата розрахунку відрізняється для форвардів і ф'ючерсів. Форварди мають гнучку дату розрахунку, яка узгоджується між двома сторонами. Ф'ючерси, навпаки, мають фіксовану дату розрахунку, яка визначається біржею.

Запитання 3: Чи є різниця в ціноутворенні між форвардами і ф'ючерсами?

Відповідь: Так, існує різниця в ціноутворенні. Ціна форварда є двосторонньою, узгодженою між контрагентами, і може відхилятися від поточної ринкової ціни. Ціна ф'ючерса, навпаки, визначається попитом і пропозицією на біржі та зазвичай відображає ринкові очікування щодо майбутньої ціни активу.

Запитання 4: Як форварди і ф'ючерси використовуються для хеджування ризиків?

Відповідь: І форварди, і ф'ючерси можуть використовуватися для хеджування ризиків. Форварди зазвичай використовуються для хеджування ризиків, пов'язаних з конкретними транзакціями, наприклад, закупівлею або продажем певного товару в майбутньому. Ф'ючерси, навпаки, використовуються для хеджування ризиків, пов'язаних зі змінами ринкових цін на певні активи, такі як товари, валюти або акції.

Запитання 5: Які переваги і недоліки форвардів і ф'ючерсів?

Відповідь: Форварди:

  • Переваги: гнучкість, можливість налаштування відповідно до специфічних потреб.
  • Недоліки: двосторонній ризик, неліквідність.

Ф'ючерси:

  • Переваги: стандартизація, ліквідність, знижений ризик контрагента.
  • Недоліки: менша гнучкість, фіксована дата розрахунку.

Тоже интересно