РІЗНИЦЯ МІЖ ДУМАМИ ТА ІСТОРИЧНИМИ ПІСНЯМИ

Українська література має багату й різноманітну спадщину, у якій важливе місце посідають думи та історичні пісні. Хоча обидва ці жанри належать до епічної поезії, між ними є суттєві відмінності.

Зародження

Явище з'явилося в період пізнього Середньовіччя. Історичні пісні вважаються попередниками дум через хронологію виникнення.

Тематика

Думи є оповідними поемами, як правило, на історичну чи легендарну тематику.

У думах найчастіше оспівуються реальні події, подвиги героїв, боротьба за свободу. Вони відтворюють факти, відсилають до історичних осіб та конкретних битв чи подій.

Стиль

Думи часто мають трагічний фінал, у них присутні драматизм і ліризм. Вони характеризуються урочистістю і піднесеністю тону, часто мають рефрени й повторення, а також діалоги або монологи героїв.

Форма

Думи — переважно 3-4-рядкові строфи, що складаються з 10-15 складів. За структурою поеми складаються із заспіву, що несе інформацію про трагічний випадок, а також подробиці, які важливі для розповіді і самого героя; основної частини, у якій оповідається про розвиток подій та загибель героя; і кінцівки, яка містить висновок про те, що сталося. Розповідь у них ведеться від третьої особи, а для осіб характерна історична визначеність, яка проявляється у названні занять, місць, історичних осіб чи топонімів.

Висновок

Думи та історичні пісні — два унікальні жанри української епічної поезії, які відрізняються тематикою, стилем і формою. Думи мають більш трагічний характер і відтворюють історичні події, тоді як історичні пісні є більш ліричними і оповідають про героїчні подвиги.

5 запитань, які часто задають про думи та історичні пісні

  1. Що таке думи і яка їхня тематика?
  2. Чим відрізняються думи від історичних пісень?
  3. Який стиль дум і історичних пісень?
  4. Як характеризується форма дум?
  5. Які ключові теми історичних пісень?

Тоже интересно